ISEPA'17
Yayın
Kabul edilen bildirilerin tam metinleri Sempozyum Bildiriler Kitabı'nda basılacaktır. Sempozyumda sunulmayan bildirilerin özet ve/veya tam metinlerine Bildiriler Kitabı’nda yer verilmeyecektir. 

Ayrıca, Bilim Kurulu tarafından seçilen tam metinler,  6. yılını dolduran Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Sempozyum özel sayısında yayınlanacaktır. 


ISEPA 2017 Bildiriler Kitabı-Proceedings Book
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.