ISEPA'17
Sekreterya
Sekreterya Başkanı: Doç. Dr. Seyfettin Aslan

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL,
ahmetvedatk@gmail.com

Arş. Gör. Müslüm KAYACI,
muslumkayaci@gmail.com
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.