ISEPA'17
Bildiri Çağrısı

BİLDİRİ ÇAĞRISI

ULUSLARARASI

EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM

SEMPOZYUMU

12-14 EKİM 2017, DİYARBAKIR

Küreselleşme süreci dünyanın her yerini birbirine bağlarken, aynı zamanda coğrafyaları, toplumları ve insanları da birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Yaşamın her unsuru geleneksel ulusal sınırlamalardan bağımsızlaşmakta, küresel bir ortaklık alanı olarak yeniden yapılanmaktadır. Bilimsel çalışmalar da bu bağımlı gelişmelerden payını almaktadır. Uluslararası bilimsel anlaşmalar, kurumlar arası sözleşmeler, akademik toplantılar, küresel yayınlar, öğrenci ve akademisyen değişim programları, bu küresel gelişmenin giderek çoğalan belirgin örneklerinden birkaçıdır. Bu kapsamda, küresel ölçekli uluslararası bilimsel gelişmeyi yakından izleyebilmenin, onunla bağlılığı sürdürülebilir kılmanın, bilim insanları ve kurumları açısından yaşamsal önemi ve belirleyiciliği, her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan ve antik Mezopotamya coğrafyasının merkezlerinden biri olan Diyarbakır şehrinde bulunan Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de, bu güncel zorunluluktan ve ihtiyaçtan hareket ederek, alanındaki küresel ölçekli bilimsel gelişmelere dair bilgi birikimini, izlenimleri ve deneyimleri çalışanlarına ve öğrencilerine yerinde edindirmek, uluslararası aktörlerce üretilmiş bilgiyi bulunduğu yerel toplumla paylaşmak amacıyla bir uluslararası sempozyum düzenlemeye karar vermiştir. 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Bilimleri alanlarında çalışmakta olan, dünyanın her yerinden bilim insanlarını, 'Sosyal Bilimlerde Güncel Konular' teması ile 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceği 'Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu'na katkı sunmak üzere, bilginin ve medeniyetin buluştuğu kadim şehir Diyarbakır'a davet etmekten onur duyar. 


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.