İletişim Fakültesi
Dekan

Prof.Dr. Eyyüp TANRIVERDİ
Dekan
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.