İletişim Fakültesi
Akademik Birimler

HALKA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Bölümünün temel amacı, sektörde aranan iş gücünü karşılamaya yönelik olarak uzmanların ve profesyonellerin yetiştirilmesidir. Bu amaçla bölümde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin de verilmesi planlanmaktadır. Halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık ve iletişim alanlarında uzmanlar kadar, akademisyenler yetiştirmeyi de amaçlayan bölümde teorik ve pratik eğitim bir arada verilmektedir. Bu açıdan program süresince öğrencilerin her geçen gün gelişen ve ilerleyen teknolojik yeniliklerin ile sektörün ihtiyaçlarının farkında olmaları, iletişim alanında yaşanan dönüşümlere hakim olmaları farkında olmaları amaçlanmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilerin ilk iki yıl genel olarak sosyal bilimler ve iletişim alanında yetkinlikleri sağlanmaya çalışılırken, son iki yılda öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda seçmeli derslerle kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin deneyim kazanmaları ile sektöre hazırlanmaları açısından çeşitli atölye çalışmaları ile staj olanakları da programda mevcuttur. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.