İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI:        Prof. Dr. Metin BOZAN
Bölüm Başkan Yardımcısı:                                          Doç. Dr. Mehmet BİLEN

1- Tefsir Anabilim Dalı Başkanı                                   Prof. Dr. Nurettin TURGAY
2- Hadis Anabilim Dalı Başkanı                                   Prof. Dr. H. Musa BAĞCI 
3- İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı                      Yrd. Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ
4- Kelam Anabilim Dalı Başkanı                                  Yrd. Doç.Dr. Ahmet Akgüç
5- Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı                              Yrd. Doç.Dr. M.Sait MERMUTLU
6- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı            Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR
7- İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı         Prof.Dr. Metin BOZAN
8-Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD Başkanı   Yrd. Doç. Dr. Hacı ÖNEN


KELAM ANA BİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ
Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ


TEFSİR ANA BİLİM DALI

Prof Dr. Muhammed ÇELİK
Prof. Dr. Ali AKAY
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf YAĞIR
Arş. Gör. Fatih DEDE
Arş. Gör. Hüseyin ZAMUR
Arş. Gör. Dr. Fuat İSTEMİ
Arş. Gör. Dr. M. Hadi TURAN 
Arş. Gör. Taner KARASU
Arş. Gör. Usame BOZKURT (35. Maddeyle geldi)İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Mesut BAYAR
Yrd. Doç. Dr. Orhan CANPOLAT 
Yrd. Doç. Dr. İhsan AKAY
Arş. Gör. Masum Aslan (35. Maddeyle geldi)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI

Arş. Gör. H. Rumeysa KÜÇÜKÖNERARAP DİLİ VE BELAĞATI ANA BİLİM DALI

Prof. Dr. M.Edip ÇAĞMAR
Doç. Dr. M.Cevat ERGİN
Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Mahmoud NAASSAN
Arş. Gör. İsmail BOZKUŞ (35. Maddeyle geldi)
Arş. Gör. Ömer Yıldız (35. Maddeyle geldi)
Arş. Gör. Mehmet GÜLNİHAL (35. Maddeyle geldi)

Okt. Mehmet Fadıl ÜNSAL

Okt. Dr. Halil AKÇAY

Okt. Dr. Ahmet TEKİN

Okt. Hamit YÜRTER

Okt. Abdülbasit KUŞÇA

Okt. Hasan YAVUZ
TASAVVUF ANA BİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZAYDIN
Arş. Gör. Mehmet YILDIZ (35. Maddeyle gitti)
Arş. Gör. Büşra Aslan MEÇİN (35. Maddeyle geldi)
Arş. Gör. Ahmet ARSLAN (35. Maddeyle geldi)KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANA BİLİM DALI

Öğr. Gör. Dr. Bayram KANARYA
Öğr. Gör. İsmail KANBAZ
Öğr. Gör. Mutlu SAYLIK
Öğr. Gör. Lokman ŞAN
Nurettin Turgay
mehmet sait mermutlu
Abdulmelik vergi
Aydın Taş
HAci Onen
H Musa Bagci
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.