İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI:        Prof. Dr. Metin BOZAN
Bölüm Başkan Yardımcısı:                                          

1. Tefsir Anabilim Dalı Başkanı
2- Hadis Anabilim Dalı Başkanı                                   Prof. Dr. H. Musa BAĞCI 
3- İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı                      Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ
4- Kelam Anabilim Dalı Başkanı                                  Doç.Dr. Ahmet Akgüç
5- Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı                              Dr. Öğr. Üyesi M.Sait MERMUTLU
6- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı            Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR
7- İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı         Prof.Dr. Metin BOZAN
8-Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD Başkanı   Dr. Öğr. Üyesi Hacı ÖNEN


KELAM ANA BİLİM DALI

Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ
Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ


TEFSİR ANA BİLİM DALI

Prof Dr. Muhammed ÇELİK
Prof. Dr. Ali AKAY
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TEMİZKAN
Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf YAĞIR
Arş. Gör. Hüseyin ZAMUR
Dr. Arş. Gör. M. Hadi TURAN 
Arş. Gör. Taner KARASU
Arş. Gör. Usame BOZKURT (35. Maddeyle geldi)İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Mesut BAYAR
Dr. Öğr. Üyesi Orhan CANPOLAT 
Dr. Öğr. Üyesi İhsan AKAY
Arş. Gör. Masum Aslan (35. Maddeyle geldi)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI

Arş. Gör. H. Rumeysa KÜÇÜKÖNERARAP DİLİ VE BELAĞATI ANA BİLİM DALI

Prof. Dr. M.Edip ÇAĞMAR
Doç. Dr. M.Cevat ERGİN
Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud NAASSAN
Arş. Gör. İsmail BOZKUŞ (35. Maddeyle geldi)
Arş. Gör. Ömer Yıldız (35. Maddeyle geldi)
Arş. Gör. Mehmet GÜLNİHAL (35. Maddeyle geldi)
Arş. Gör. Nihat TARİ (35. Maddeyle geldi)

Öğr. Gör. Mehmet Fadıl ÜNSAL

Öğr. Gör. Hamit YÜRTER

Öğr. Gör. Abdülbasit KUŞÇA

Öğr. Gör. Hasan YAVUZ
TASAVVUF ANA BİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait MERMUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZAYDIN
Arş. Gör. Büşra Aslan MEÇİN (35. Maddeyle geldi)KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANA BİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Hacı ÖNEN
Dr. Öğr. Gör. Bayram KANARYA
Öğr. Gör. İsmail KANBAZ
Öğr. Gör. Mutlu SAYLIK
Öğr. Gör. Lokman ŞAN
mehmet sait mermutlu
Abdulmelik vergi
Aydın Taş
HAci Onen
H Musa Bagci
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.