İlahiyat Fakültesi
İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞKANI: Doç. Dr. Oktay BOZAN

1- İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı                             
2- Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı               Doç. Dr. Oktay BOZAN
3- Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı               Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ
4- Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı                     Dr. Öğr. Üyesi M. Sait MERMUTLUİSLAM TARİHİ ANA BİLİM DALI

Doç. Dr. Oktay BOZAN
Arş. Gör. Ömer GÜNAN


TÜRK İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI

Öğr. Gör. Abdulkerim ÖNERTÜRK İSLAM EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

Arş. Gör. Sacide GÖKMEN

Arş. Gör. Osman ŞENLİK (35. Maddeyle geldi)TÜRK DİN MUSİKİSİ ANA BİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait MERMUTLU
                         
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.