İlahiyat Fakültesi
İdari Kadro
FAKÜLTE SEKRETERİ
Ali Osman DEMİR
  İDARİ PERSONEL İsim Dahili No:
1 Fakülte Sekreteri  Ali Osman DEMİR  3804
2 Özel Kalem Memuru 
3800
3 Personel ve Yazı İşleri Şefi  Mehmet YAVUZ 3854
4 Yazı İşleri ve Bölümler Sekreteri Seyithan EREN 3854
5 Hesap İşleri (Mutemetlik) Mesih EVRAN 7947
6 Hesap İşleri (Satın Alma) Faruk Çelik 3810


7 Kütüphane Memuru Hüseyin ÖNGEN 3829
8 Kütüphane Memuru Adnan AK   3829
9 Evrak Kayıt Memuru Fikri KOR 3943
10 Evrak Dağıtım Memuru Nimet YÜKSEL 3943
11 Ayniyat (Taşınır Kayıt Kontrol) Erhan ERMİŞ 3856

12 Güvenlik Özel Güvenlik   3812
13 Bilgisayar Labortuvarı Doğan YILMAZ  
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.