İlahiyat Fakültesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hayreddin KIZIL

Doç. Dr. Hayreddin KIZIL (Dinler Tarihi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK (Tefsir)

Arş. Gör. İmran ÇELİK (İslam Hukuku)


 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.