İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Kadro

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

BAŞKAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DEVLETLER HUKUKU

-

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

-

Arş.Gör.Engin KOÇ                                                                          engin.dicle16@gmail.com
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.