İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler


Yükseköğretim Kurulunun 17.08.2010 tarih ve 3846 sayılı yazısı ile Fakültemiz bünyesinde "Uluslararası İlişkiler" Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak "Uluslararası İlişkiler", "Devletler Hukuku" ve "Siyasi Tarih" Anabilim Dallarının açılmasına karar verilmiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Anabilim Dalları

>Uluslararası İlişkiler

>Devletler Hukuku

>Siyasi Tarih

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.