İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği

Bir araştırma görevlisinin bulunduğu turizm işletmeciliği bölümüne yeterli öğretim üyesi sayısının sağlanamaması nedeniyle henüz öğrenci alınamamıştır. Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarının konaklama, seyahat, ulaştırma, yiyecek-içecek işletmelerinde; kongre, konferans, fuar hizmeti veren birimlerde ve kamu sektörünün konuyla ilgili kuruluşlarında yönetici olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.