İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi

2010-2011 Akademik Yılında öğretime başlanılan Sağlık Yönetimi Bölümü, toplumun tüm kesimlerine hizmet veren sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticileri ve akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.