İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Akademik Kadro


 


Prof. Dr. Abdulkadir BİLEN  (Bölüm Başkanı)

Çalışma Alanları: Muhasebe Finansman

E-Posta / Web Sitesi: abilen@dicle.edu.tr 

Telefon/ Dahili: 0412 241 10 00 / 8157


AkademikWeb


 

Arş. Gör. Remzi GÖK

Çalışma Alanları: Davranışsal Finans, Dalgacıklar

Eposta/Web sitesi: remzi.gok@dicle.edu.tr

Telefon/Dahili: 0412 241 1000/8177

AkademikWeb


 

Arş. Gör. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Çalışma Alanları: Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları, İslami Finans, Katılım Bankacılığı

Eposta/Web Sitesi: ibrahimcemberlitas@hotmail.com

Telefon/Dahili: 0 412 241 10 00 / 8222

AkademikWeb


 

Dr. Öğrt. Üyesi. Halil İbrahim ŞENGÜN

Çalışma Alanları: Pazarlama, Toplumsal Pazarlama, Küreselleşme ve Tüketim İlişkisi, Bilinçli Tüketim, Tüketici Davranışları.

E-posta: ibrahim.sengun@dicle.edu.tr

Telefon /Dahili: 0 412 241 10 00/8176


AkademikWeb


 

Öğr. Gör. Yunus YILMAZ

Çalışma Alanları: İşletme Finansmanı, Portföy Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Politik Risk 

E-Posta / Web Sitesi: yunus.yilmaz@dicle.edu.tr

Telefon/ Dahili: 0412 241 10 00 / 8175


AkademikWeb


 

Arş. Gör. Mahmut YAĞMUR

Çalışma Alanları: Finansal Analiz, Oran Analizi, Risk Analizi, Tekafül Sigorta Sistemi, Bankacılık, Katılım Bankacılığı,

E-Posta / Web Sitesi : mahmut.yagmur@dicle.edu.tr

Telefon/ Dahili: 0412 241 10 00 / 8221


AkademikWeb

 

 

Arş. Gör. Tarık Ziyad ÇELİK

Çalışma Alanları: Stratejik Yönetim, Davranış Bilimleri

E-Posta / Web Sitesi: tarikziyadcelik@gmail.com  

Telefon/ Dahili: 0412 241 10 00 / 8179


AkademikWeb


 

Arş. Gör. Yusuf Ozan Yıldırım

Çalışma Alanları: Deneyimsel Pazarlama, Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Uluslararası Pazarlama, Reklam Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Tüketici Davranışları, Sanat Pazarlaması

e-mail: yoyildirim@gmail.com

telefon/Dahili: 0412 241 00 / 8198

AkademikWeb 

Dr. Öğrt. Üyesi. Ayşe KAYACI

Çalışma Alanları: Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Grupları, Gelişmekte Olan Ülkeler

e-mail: ayse.kayaci@dicle.edu.tr

telefon/Dahili: 

AkademikWeb


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.