İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Akademik Kadro

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

BAŞKAN

İŞLETME

İŞLETME

ÖĞR.GÖR.YUNUS YILMAZ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

PROF.DR.ABDULKADİR BİLEN

İŞLETME

SAYISAL YÖNETİMLER


İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

ÖĞR.GÖR.H.İBRAHİM ŞENGÜN

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

                                         Özgeçmiş                                           Kişisel  Web  Sayfası


                                        Özgeçmiş                                           Kişisel  Web  Sayfası


                                            Özgeçmiş                                           Kişisel  Web  Sayfası


                                           Özgeçmiş                                             Kişisel Web Sayfası                                        Özgeçmiş                                              Kişisel Web Sayfası                       


ARŞ.GÖR. TARIK ZİYAD ÇELİK                                                    tarikziyadcelik@gmail.com
ARŞ.GÖR. MAHMUT YAĞMUR                                                     mahmutyagmur@hotmail.com
ARŞ.GÖR. YUSUF OZAN YILDIRIM                                                yoyildirim@gmail.com

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.