İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sayılarla Fakültemiz

 Öğretim Elemanlarının Bölümlere ve Ünvanlara göre Dağılımı

Bölümü

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

 Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Toplam

İşletme

--

1

2

2

5

10

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

--

--

3

--

4

7

İktisat

--

3

3

1

1

8

Sağlık Yönetimi

--

--

2

1

--

3

Uluslararası İlişkiler

--

--

1

--

1

2

Maliye

--

1

--

1

--

2

Sosyal Hizmet

--

--

1

--

--

1

Turizm İşletmeciliği

--

--

--

--

2

2

Toplam

--

5

12

5

13

35


Fakültemizden Mezun Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı

(2014-2015 Öğretim yılı Sonu itibariyle)

BÖLÜM ADI

Mezun Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

317

İşletme Bölümü

97

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

91

İktisat Bölümü

86

Sağlık Yönetimi

43


Fakültemizde Okuyan Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı

(2014-2015 Öğretim yılı itibariyle)

Bölümü

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Genel
Toplam

Kız

Erkek

Toplam

Kız

Erkek

Toplam

İşletme

128

125

253

116

140

251

507

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

116

130

246

130

122

252

498

İktisat

130

133

263

129

124

253

516

Sağlık Yönetimi

95

150

245

----

----

----

221

Toplam

469

538

1007

375

386

756

1742
_

Fakültemiz Öğrenci Kontenjanları

(2014-2015 Öğretim yılı itibariyle)

BÖLÜMLER

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

İŞLETME

57

57

İKTİSAT

57

57

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

57

57

SAĞLIK YÖNETİMİ

57

----


Fakültemiz Bölümlerinin TABAN-TAVAN Puanları

 (2014-2015 Öğretim yılı itibariyle)

BÖLÜMLER

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

TABAN

TAVAN

TABAN

TAVAN

İŞLETME (TM–1 )

251,11121

313,54985

231,00557

277,53512

İKTİSAT  (TM –1 )

254,71892

371,50648

232.53432    

285,01324

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ    (TM–1)

292,13402

392,17917

262,36692

344,07160

SAĞLIK YÖNETİMİ (TM–1)

318,07932

386,16705

----

----Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.