İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü Akademik Kadro


 


Doç. Dr. Bahar Burtan DOĞAN  (Bölüm Başkanı)

Çalışma Alanları: İktisat Politikası, Makro İktisat, Ekonomik Büyüme , Kalkınma İktisadı, Bölgesel Kalkınma, Para Politikası, İstihdam ve İşsizlik ,Sosyal Yardımlar, Yoksulluk

E posta: baharburtandogan@yahoo.com

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 /8156

AkademikWeb


 

Arş. Gör. Nurettin Menteş

Çalışma Alanları: İstatistik, Matematiksel İstatistik, Güvenilirlik Analizi, Sistem Güvenilirliği, SPSS Uygulamaları

E posta: nuretin.mentes@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili: 0412 241 10 00 /8163

AkademikWeb

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.