İİBF Dergisi
YAYIN / EDİTÖR KURULU


T. C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

DICLE UNIVERSITY

JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

E-ISSN 2587-0106 / ISSN 1309-4602

 

YAYIN KURULU /EDITORIAL BOARD

Sahibi /Owner

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ad.

For the Faculty ofEconomics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ (Dekan V./Dean)

 

EDİTÖRLER

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN (Baş Editör / Chief Editor)

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Seyfettin ASLAN (Baş Editör / Chief Editor)

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ (Alan Editörü / Field Editor)

İnönü Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

İnönü University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Prof. Dr. Abdülkadir BİLEN

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Bussines Administration, Turkey 

Professor / Profesör Dr.  Francesco PASTORE

University of Campania, Department of Economics, Italy / Campanya Universitesi, Ekonomi Bölümü, İtalya

Professor / Prof. Dr. Arpad HORNYAK

University of Pecs, Faculty of Humanities, Hungary / Pecs Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Macaristan

Professor / Prof. Dr. Reis MULITA (Alan Editörü / Field Editor)

Universiteti Marin Barleti, Institute of Collabration for Integration and Development, Arnavutluk/ Albania

Professor Dr. Khaled Tadmori (Alan Editörü / Field Editor)

Lübnan Üniversitesi / Lebanese University

Prof. Dr. Khaliq Ahmad

Uluslararası İslam Üniversitesi-Malezya / International Islamic University of Malaysia

Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Qurbanov NUSRET

Azerbaijan State University of Economics / Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Aliye Fatma Mataracı

International University of Sarajevo, Social Science Department / Bosnia and  Herzegovina 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü / Bosna Hersek

Assoc. Prof / Doç. Dr. Bahar Burtan DOĞAN (Alan Editörü / Field Editor)

Dicle Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Memet MEMETI (Alan Editörü / Field Editor)

South East Europan University Contemprary Social Sciences, Makedonya/ Macedonia

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK (Alan Editörü / Field Editor)

Ankara Yıldırm Beyazıt Üniversitesi İnsan Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Human Sciences, Turkey

Assist. Prof / Dr. Öğrt. Üyesi Liliana BOŞCAN

International Relations And Europaen Studies, Bucharest University, Romania

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Bükreş Üniversitesi, Romanya

Assist. Prof / Dr. Öğrt. Üyesi Dukagjin LEKA (Alan Editörü / Field Editor)

Kadir Zeka Üniversitesi, Gjilan Kosova / Kadir Zeka University, Gjilan Kosovo 

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Gökhan TUNCEL

İnönü Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

İnönü University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Mehmet KAYA

Dicle Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Halis ÖZER

Dicle Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Murat PİÇAK

Dicle Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Muzaffer KOÇ

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye

Marmara Univesity, Faculty of Political Sciences, Turkey

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Pelin K. GÖĞÜL

Dicle Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey

 

İngilizce Dil Editörü / English Language Editor

Dr. Ferat KAYA

Dicle Üniv. Yabancı Diller Yüksek Okulu, Türkiye

Dicle Univ. School of Foreign Languages, Turkey

 

Yardımcı Editörler /Assistant Editors

 

Resarch Asis. / Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL

Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

Resarch Asis. / Arş. Gör. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Dicle Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration

Resarch Asis. Dr. / Arş. Gör. Dr.  Osman GEYİK

Dicle Üniversitesi İİBF. Maliye Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Public Finance

Resarch Asis. / Arş. Gör. Ömer TAYLAN

Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

Resarch Asis. Dr. / Arş. Gör. Dr. Özgür ALTINDAĞ

Dicle Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Social Service Department


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.