İİBF Dergisi
Yayın Etiği


Dergimize gönderilen yazıların ulusal ve evrensel yayın etiği ilkelerine uygun olarak  hazırlanmış olması gerekmektedir.

Etik kurul onayı gereken çalışmalarda mutlaka bu onayın alındığı ve  araştırmanın buna göre yapılmış olduğu yazar veya yazarlar tarafından belirtilmelidir.

Yayın Kurulu, yazarların yazılarında bu ilkelere uyup uymadığını denetlemek için ön inceleme yapmaktadır.

Yayın Kurulu ön inceleme aşamasında  gönderilen yazıları, intihal, etik ilkelere uygunluk, özgünlük, alana katkı, şekil şartlarına uygunluk gibi açılardan değerlendirir.

İntihal taramasında benzerlik oranı %20'nin üstünde çıkan, etik ilkelere ve diğer şartlara uygun olarak hazırlanmamış yazılar için yazar(lar)ından ön değerlendirme aşamasında düzeltme talep edilebilir veya yazı diğer aşamalara alınmadan ret edilebilir ve yazar(lar)ına bilgi verilir.


 http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi-yayin-etigi-


Yayın Etiği
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.