İİBF Dergisi
Son Sayı/Current Issue

Yıl/Year : 2016                                                                             ISSN : 1309-4602

 Dicle  Üniversitesi


      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiDicle University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal

 

CİLT/VOLUME: 6          SAYI/ISSUE :11


İÇİNDEKİLER/CONTENS


 

TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA ÜLKELERİ İLE TİCARETİNİN PANEL ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ
Bahar Burtan DOĞAN, Şüheda Özörnek TUNÇ

 

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TOPLUMSAL VE SİYASAL DEĞİŞMENİN KENTSEL TEMELLERİ VE SİMGELENİŞİ: TÜRKİYE’DE KÜRT KİMLİĞİ VE DİYARBAKIR İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ
Ahmet Vedat KOÇAL

TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ ARAYIŞLARINA HALKIN BAKIŞI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

Yılmaz DEMİRHAN, Özkan ADIGÜZELELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bilal SAVAŞ, Burhan DURĞUN


İSLÂMÎ FİNANSAL ARAÇLARDAN OLAN SUKUK’LARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Hakan ERKUŞ, İbrahim ÇENBERLİTAŞ


HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYÜBİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Mehmet Emin KURT, Ali CEYLAN, Kadriye SEVİNÇBağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.