İİBF Dergisi
DERGİMİZ HAKKINDA

Yıl / Year : 2011         ISSN : 1309-4602    E-ISSN 2587-0106DERGİMİZ HAKKINDA Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Bahar/Mayıs ve Güz/Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde Yayın Kurulu Kararı ile ek ve özel sayılar yayınlanabilir. 

Dergimiz ASOS, SOBİAD, SIS ve ISIFI Atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergi-park Akademikte yer almaktadır. 

Ulakbim TR Dizinde taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir. 

Dergimiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. 

Dergimize gönderilen makaleler önce biçim, içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir.  

Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz. 

Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. 

Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 

Derginin Amacı ve Kapsamı

Amacı: Dergimizin amacı sosyal bilimlerin alt dalı olan iktisadi ve idari bilimler ile siyasal bilimler  alanındaki özgün ve bilimsel çalışmalara yer vererek bilimsel bilgiye katkı sağlamaktır. 

Kapsamı: Dergimiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. 


Dergimizin eski sayılarına ulaşmak içinhttp://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi


DERGİMİZ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.