İİBF Dergisi
Get Adobe Flash player
 

Yıl/Year : 2011                                                                        ISSN : 1309-4602

    Dicle  Üniversitesi                                         İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


                                                                                                                           Dergisi

Journal of Economics Administrative Scinces Faculty Dicle University

        Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DÜ İİBF) Dergisi 2011 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde  yayınlanmaktadır. Dergimizde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Sağlık yönetimi, Sosyal Hizmetler, Ekonometri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış çalışmalara yer verilmektedir.

        Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce, ulusal, uluslararası kongre veya sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ya da tam metni yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirterek ve güncellenerek gönderilebilir.

        Dergimizin  üniversitemiz ve diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma kurulu bulunmaktadır. Dergi editörlüğüne gelen makaleler, bir ön incelemeden geçirildikten sonra 2 ilgili hakeme gönderilmektedir. Hakem raporları doğrultusunda makalenin kabulü, reddi veya düzeltilmesine karar verilmektedir.  Hakem incelemesi dahil bir makalenin değerlendirme süreci en fazla 3 ay sürmektedir. DİCÜ NİİBF Dergisi Yazar(lar)a sayfamızda bulunan Yayın Etiği İlkeleri‘ne göre muamelede bulunmaktadır.

        Dergimiz, yayınına karar verdiği yazıların tüm haklarına sahip olmaktadır. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

        Yayın kurulu  onayından geçmiş makaleler basılı olarak ayrıca derginin web sayfasında özet, abstract ve tam metin olarak, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır.

        Makalelerin değerlendirme süreci en fazla 3 ay sürmektedir. Yayın kurulu  onayından geçmiş makaleler basılı olarak ayrıca derginin web sayfasında özet, abstract ve tam metin olarak, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır.

        Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları"na uygun bir şekilde hazırlanarak editörlüğümüze e-mail olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle iade edilmemektedir.

 

 

               DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ YAYIN KURULU

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.