İİBF Dergisi
Get Adobe Flash player
 

Yıl/Year : 2011                                                                        ISSN : 1309-4602

    Dicle  Üniversitesi                                  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


                                                                                                                           Dergisi

Dicle University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal

     

     Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde yılda en az iki kere yayınlanmaktadır. Dergimizde İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Ekonometri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Turizm İşletmeciliği gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. 

     Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce, ulusal, uluslararası kongre veya sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ya da tam metni yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirterek ve güncellenerek gönderilebilir.

    Dergi editörlüğüne gelen makaleler, bir ön incelemeden geçirildikten sonra 2 ilgili hakeme gönderilmektedir. Hakem raporları doğrultusunda makalenin kabulü, reddi veya düzeltilmesine karar verilmektedir.  Hakem incelemesi dahil bir makalenin değerlendirme süreci en fazla 3 ay sürmektedir. 

    Hakem ve Yayın Kurulu onayından geçmiş makaleler basılı olarak ve ayrıca derginin web sayfasında ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır.

     Dergimiz, yayınına karar verdiği yazıların tüm haklarına sahip olmaktadır. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazıların tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

      Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları"na uygun bir şekilde hazırlanarak editörlüğümüze e-mail olarak ulaştırılması gerekmektedir.

      Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle iade edilmemektedir.

 

 

               DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ YAYIN KURULU

 

Dergimiz Yeni Sayı için Yazı Kabullerine Başlamıştır.!!!
08.10.2016
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.