İİBF Dergisi
Get Adobe Flash player
 

Yıl/Year : 2011                                                                        ISSN : 1309-4602

    Dicle  Üniversitesi                                         İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


                                                                                                                           Dergisi

 Journal of Economics  Administrative Sciences Faculty Dicle University


        Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DÜ İİBF) Dergisi 2011 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde  yayınlanmaktadır.

        Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde DÜ İİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

        DÜ İİBF Dergisinin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. İktisat, İşletme,  Kamu Yönetimi,Sağlık Yönetimi, Ekonometri,  Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar dergimizde yayınlanabilir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirterek gönderilebilir.

        Dergimizin üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan  yayın kutulunun değerlendirmesinden geçmekte ve makaleler yayına kabul edilmektedir. DÜ İİBF Dergisi Yazar(lar)a sayfamızda bulunan Yayın Etiği İlkeleri‘ne göre faaliyet gösterir.

        Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde DÜ İİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.  Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle geri iade edilmemektedir.

        Makalelerin değerlendirme süreci en fazla 3 ay sürmektedir. Yayın kurulu  onayından geçmiş makaleler basılı olarak ayrıca derginin web sayfasında özet, abstract ve tam metin olarak, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır.

        Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak yayın kurulumuza email olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Bağlantılar Haber Bülteni Üyeliği Süreli Yayınlar
İsim:
E-Posta:
 
© 2012-2013 Dicle Üniversitesi.