İİBF Dergisi
Get Adobe Flash player
 

CİLT/VOLUME: 7          SAYI/ISSUE :13                             >PDF<

İÇİNDEKİLER/CONTENS

 

BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET: GAZETE HABERLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

Cuma ÇAKMAK / Haşim ÇAPAR / Murat KONCA / Cahit KORKU

YARDIM KURULUŞLARI KIZILAY VE KIZILHAÇ’IN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDA İLETİŞİMİN YÖNÜNE VE KONU DAĞILIMLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ

Hasan ALTİNCİK & İbrahim Halil YAŞAR

KADININ KAMUDAKİ YERİ: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÖRNEĞİ

Bahar BURTAN DOĞAN & Gaye MAT ÇELİK

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ayhan YALÇINSOY & Muhammet Sait IŞILDAK & Abdulkadir BİLEN

PERSONEL GÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İlhami YÜCEL & Daimi KOÇAK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nihat AYDENİZ & Baran AKKUŞ

SERMAYE PİYASASI ARACI KURUM KAVRAMI VE ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yusuf Cahit ÇUKACI & İbrahim ÇENBERLİTAŞ

IRAK SAVAŞINDA SPIN DOCTOR ÖRNEĞİ

Ali Embiye YILMAZ

Dergimiz SOBİAD endeksinde taranmaya başladı.
20.07.2017
Dergimizin Kasım sayısı için makale kabulleri devam ediyor.
20.07.2017
Dergimiz ASOS İndekste taranmaya başladı
28.03.2017
Dergimiz Yeni Sayı için Yazı Kabullerine Başlamıştır.!!!
08.10.2016
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.