İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Birimin Görev Tanımı Koruma güvenlik

 KORUMA GÜVENLİK AMİRLİĞİ

  

 GÖREVİN KISA TANIMI:

 

Dicle Üniversitesi öğrencileri ve personellerinin güvenliğini sağlayacak çalışmalarda bulunarak "güvende olmak" duygusunu yaşatmaktır.

 

 KORUMA GÜVENLİK AMİRLİĞİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Üniversite ve bağlı birimlerini sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.
 • Üniversitenin yerleşkelerinde yer alan laboratuar, bina ve tesisler için sabotaja, doğal gaz kaçağına, yangına, hırsızlığa, toplu eylemlere karşı korumak.

 • Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Kolluk Kuvvetlerine bildirmek ve Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve alıkoymak.
 • Sivil Savunma ve İtfaiye birimlerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak.
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a göre personelin özlük işlerini takip etmek, Nöbet noktaları ile ilgili talimatlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
 • Üniversite yerleşkelerinde faaliyet gösteren firmalar ve ziyaretçiler ile ilgili koruma ve güvenlik tedbirleri üretmek, üst-yöneticiye onay için sunmak.
 • Üniversite yerleşkeleri ile bağlı birimlerde meydana gelen tüm olayları takip ederek tedbir üretmek, üst-yöneticiye onay için sunmak.
 • Birim ile ilgili yazışmaları takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak, nöbet ve vardiya çizelgelerini hazırlamak ve çalışma programını düzenlemek.
 • Mahiyetindeki personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, hizmet içi eğitim programlarının yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
 • Üniversite birimlerinde, gerekli gördüğü durumlarda, giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak, yerleşkede şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, birime ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak.
 • Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yönetici tarafından verilen işleri ve işlemleri yapmak.
 • 5188 Sayılı Kanun'daki görev ve yetkileriyle ilgili hazırlanmış bulunan Görev Talimatının gereğini yerine getirmek.
 • Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.