Hukuk Fakültesi
YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER PANELİ

YARGILAMAYA  HAKİM OLAN İLKELER

 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı tarafından19 Mart 2018 Tarihinde ‘Yargılamaya  Hakim Olan İlkeler’ konulu panel gerçekleştirildi.

Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden Ümmü Gülsüm Çelik, Fatima Uçar ve Özge  Samuk’un konuşmacı olarak katıldığı panelde, yargılamaya hakim olan ilkelerden olan tasarruf ilkesi, taraflarca getirilme ilkesi, usul ekonomisi ilkesi ve teksif ilkesinin yargılamadaki işlevi ve önemi üzerinde duruldu.

Panel, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük’ün bu yöndeki çalışmaların öğrencilerin hem eğitim hem de çalışma hayatına yaptığı katkıları içeren bir kapanış konuşmasıyla sona erdi.


http://www.dicle.edu.tr/NewsDetail.aspx?id=e10495a6-d453-4dc0-8b8e-acc4b2fb482b

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.