Hukuk Fakültesi
TÜRKİYE'DE VE ALMANYA'DA SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

TÜRKİYE'DE VE ALMANYA'DA SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

    Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuku Anabilim Dalı tarafından ‘Türkiye’de ve Almanya’da Suriyelilerin Hukuki Statüsü ’ konulu panel gerçekleştirildi.

     Dr. Öğretim Üyesi Neşe Baran Çelik’in oturum başkanlığında, Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden Lokman Kartal, Nezir Gündüz ve Nesim Akçan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, öncelikle  Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 2011 yılı Nisan ayı itibariyle toplu olarak Türkiye’ye girişlerin başlamasıyla Türkiye’ye kabul edilen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye’de tanınan hukuki statünün  “Geçici Koruma Statüsü” olduğu, bu hukuki statünün anlamı ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiş olan bireysel  uluslararası koruma  statülerinden farkı açıklandı. Panelde  ayrıca,  geçici koruma statüsünün kazanılması ve kapsamı, Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık, eğitim ve çalışma hakkı ile Almanya örneği üzerinden Avrupa Birliği’nin konuya ilişkin düzenlemeleri ele alındı.

      Panel, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük’ün bu yöndeki çalışmaların öğrencilerin hem eğitim hem de çalışma hayatına yaptığı katkıları içeren kapanış konuşmasıyla sona erdi.


http://www.dicle.edu.tr/NewsDetail.aspx?id=059161b9-194e-4d67-94a1-8427776e6424

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.