Hukuk Fakültesi
ŞİDDET VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

ŞİDDET VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı tarafından 30 Mart 2018 Tarihinde ‘ Şiddet ve Şiddetin Önlenmesi ’ konulu panel akadenisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Filiz YAVUZ İPEKYÜZ’ün oturum başkanlığında Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden Yasemin Kan, Darşin Teymur ve 1. sınıf öğrencilerinden Zehra Bakıcı'nın konuşmacı olarak katıldığı panelde; şiddet, şiddetin önlenmesi, şiddetin önlenmesine dair hazırlanmış uluslararası sözleşmeler, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'daki düzenlemeler ele alındı. Panel öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.http://www.dicle.edu.tr/NewsDetail.aspx?id=348f4af3-c0e3-443c-b752-14b3846a523e

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.