Hukuk Fakültesi
İletişim
                                      

                                 

Adres : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampus/DİYARBAKIR 
Dekanlık Tel  : (0412) 248 83 57       Özel Kalem Sekreteri    : 3250
Dekanlık Fax : (0412) 248 83 58 
Üniversite Santral : (0412) 248 80 01 / 16 hat   DahiliFakülte Sekreteri (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3252
Şef
Ayniyat Saymanı-Mali İşler
(0412) 248 80 01 / 16 hat/   3262
0412) 248 80 01 / 16 hat/    3269 
Personel ve Yazı İşl. (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3259 
Bölüm Sekreteri (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3259
Öğrenci İşleri
Tekniker
(0412) 241 10 10
(0412) 248 80 01 / 16 hat/   3297
Teknisyen (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3269
Evrak Kayıt (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3269
Kütüphane (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3267 
Danışma - Güvenlik (0412) 248 80 01 / 16 hat/   3294
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.