Hukuk Fakültesi
HUKUK EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HUKUK EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 14 Mart 2018 tarihinde “Hukuk Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenlendi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM’in konuşmacı olduğu ve hukuk fakültelerinde verilen eğitimin sorunlarının ve bu sorunların çözümlerinin tartışıldığı konferansa, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Hukuk eğitiminde karşılaşılan sorunları; üniversiteler, ders içerikleri, sınavlar, öğretim üyeleri ve eğitim süresi açısından ele alan Prof. Dr. ERDEM konuşmasında, ABD ve İngiltere hukuk eğitimlerinden de örnekler verdi. Toplumsal yapıyı ifade eden bir kavram olarak hukukun amacının, adaleti gerçekleştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. ERDEM, hukuk eğitimini tamamlayan bir hukukçunun öncelikle insani değerlere göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Hukuk devletlerinde herkesin hukuk kurallarına uyması gerektiğinden bahisle hukuk eğitiminin önemini vurgulayan Prof. Dr. ERDEM, bir hukukçunun asgari olarak, sosyoloji, psikoloji, tarih ve siyasal bilimler alt yapısının olması ve hukuk eğitiminde bu konulara da yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferans, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK tarafından Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM’e teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.