Hukuk Fakültesi
Genel Bilgi

 

 

FAKÜLTE TANITIM

 

     Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982 yılında kurulmuş ve 1982- 1983 Eğitim Öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Fakültemizde Özel Hukuk Bölümü ve Kamu Hukuku örgün öğretimde eğitim verilmektedir.

 

    Akademik kadromuzda 5 Profesör, 6 Doçent, 11 Dr. Öğr. Üyesi, 20 Araştırma Görevlisi olmak üzere 42 akademisyen bulunmaktadır. Ayrıca 12 idari personel ile hizmet verilmektedir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile Fakültemizde 1492 örgün öğrenci eğitim görmektedir. Örgün öğretimde 35 öğrenciye bir öğretim elemanı düşmektedir.

 

    Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,  21'inci yüzyılın gereksinimlerine uygun, katılımcı, özgürlükçü bir eğitim veren Fakültemiz 1990 yılından itibaren faaliyetlerine Üniversite Kampusu Yerleşkesinde devam etmektedir. Kampus yerleşkesi çağdaş ve depreme dayanıklı mimarisi, altyapısı ve teknik donanımı ile modern bir akademik ortam sunmaktadır.  Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin yararlanabilecekleri bir adet bilgisayar laboratuarı ve kütüphanesi bulunmaktadır. Yurtdışı ve Yurtiçi Öğrenci Değişimi Programları kapsamında öğrencilerimiz Türkiye'deki diğer üniversitelerde ve AB üyesi ülkelerin üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl eğitim görebilmektedir.

 

    Fakültemizin 1.sınıfında 2 kredi zorunlu olarak, 2. , 3. Ve 4. Sınıflarda da Yabancı Dil dersleri seçmeli olarak uygulanmaktadır.

 

    Nitelikli ve özverili eğitim kadromuzla Türkiye'nin 21. yüzyılda daha da fazla gelişmesi ve yükselmesi için çalışıyoruz. Üniversite adayı gençlerin kampusumuzu ve Fakültemizi ziyaret etmelerinden mutluluk duyacağımızı paylaşmak istiyoruz.

VİZYONUMUZ

 

    Lisans ve lisansüstü hukuk eğitiminin, bilimsel ve akademik çalışmaların çağdaş standartlara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayarak, Fakültemizi  akademik etkinlikler, eğitim ve öğretim kalitesi açısından ülkemizin saygın ve yerleşik hukuk fakülteleri arasına katma, Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda ileri düzeyde ve etkin konumda bulunma

 

MİSYONUMUZ

 

    Ülkemizde toplumsal esenliğin, barış ve huzurun, çağdaş ve bilimsel anlayışın, evrensel hukuk değerlerinin egemen kılınmasına yönelik eğitsel, bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunma.

 

    Çağdaş ve evrensel hukuk bilgisine ulaşabilme ve bu bilgiyi kullanabilme yeteneğine sahip, hukukun temel kavram ve kurallarını özümsemiş hukukçular yetiştirmek ve uygulamaya yönelik olarak toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma;

 

    Bu çerçevede gerekli olan çağdaş standartlara uygun koşulları belirlemeye çalışmak

 

    Ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışan, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen bireyler yetiştirmek, yetenekli, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı, mesleğini ulusal ve uluslar arası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren hukukçular yetiştirme.

 

           

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.