Hukuk Fakültesi
Dergi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir hukuk dergisidir.

 

Derginin Sahibi         : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına 

                                     Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK (Dekan V.)

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ

Doç. Dr. Ali AYLİ

Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN

Yrd. Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAASLAN

Arş. Gör. Dr. M. Burak BULUTTEKİN

 

Editörler:

Yrd. Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU

Arş. Gör. Dr. M. Burak BULUTTEKİN

 

Sorumlu Müdür       : Nazime YÜCESOY (Fakülte Sekreteri)

Yönetim Yeri            : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi /Diyarbakır

Yayın Türü               : Hakemli Hukuku Dergisi (Yılda 2 Sayı)

ISSN                          : 1300-2929

e-ISSN                       : 2458-7907

 

Yazışma Adresi: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 21280 Diyarbakır

Tel         : +90 412 2488357

Fax        : +90 412 2488358

Url         :  http://www.dicle.edu.tr/hukuk-fakultesi-dergi

E-Mail   :  hukukdergisi@dicle.edu.tr

                 diclehukukdergisi@gmail.com

 

Arşiv için tıklayınız.

 

Yayın İlkeleri için tıklayınız.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.