Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcıları

                         
          Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat IŞIK
Dekan Yrd.Dekan Yrd.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.