Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcıları

                         
          Dr. Öğr. Üy. Tahir MURATOĞLU Dr. Öğr. Üy. Hüseyin Murat IŞIK
Dekan Yrd.Dekan Yrd.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.