Hukuk Fakültesi
Akademik Kadro

ÜNVAN

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

DAHİLİ

Prof.Dr.

Hasan TANRIVERDİ

Hukuk Tarihi

3278

Prof.Dr.

Fazıl Hüsnü ERDEM

Anayasa Hukuku

3271

Prof.Dr.

Handan YOKUŞ SEVÜK

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3281

Prof.Dr.

Gürsel KAPLAN

İdare Hukuku

3275

Doç.Dr.

Murat KANDEMİR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3264 

Doç.Dr.

Ali AYLİ

Ticaret Hukuku

3288

Doç.Dr.

Ezeli AZARKAN

Milletlerarası Hukuk

3274

Doç.Dr.

Mehmet ÜÇER

Roma Hukuku

3282

Doç.Dr.

Vahap COŞKUN

Genel Kamu Hukuku

3256

Doç.Dr.

Nihat TAŞDELEN

Ticaret Hukuku

3255

Yrd.Doç.Dr.

Songül ATAK

Anayasa Hukuku

3280

Yrd.Doç.Dr.

Hüseyin Murat IŞIK

Anayasa Hukuku

3260

Yrd.Doç.Dr.

Filiz YAVUZ İPEKYÜZ

Medeni Hukuk

3289

Yrd.Doç.Dr

Mehmet KARAARSLAN

İdare Hukuku

3287

Yrd.Doç.Dr.

Tahir MURATOĞLU

İdare Hukuku

3279

Yrd.Doç.Dr.

Necat AZARKAN

Ticaret Hukuku

3263

Yrd.Doç.Dr.

Ömer ERGÜN

Medeni Hukuk

3285

Yrd.Doc.Dr.

Mustafa KOÇAK

Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi

3283

Yrd.Doç.Dr.

Neşe BARAN ÇELİK

Milletlerarası Özel Hukuk

3292

Yrd.Doç.Dr.

Yılmaz YÖRDEM

Ticaret Hukuku

3277

Arş.Gör.Dr.

M.Burak BULUTTEKİN

Mali Hukuk

3258 

Arş.Gör.Dr.

Çiğdem KAVAK ÇEKEN

Mali Hukuk

3261

Arş.Gör.

İbrahim SİNEKÇİ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3273

Arş.Gör.

Esma YALÇINKAYA

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3253

Arş.Gör.

Nilüfer COŞKUN

Mali Hukuk

3273

Arş.Gör.

Bavver KILIÇOĞLU

Milletlerarası Hukuk

3273

Arş.Gör.

Döndü KUŞÇU

Milletlerarası Özel Hukuk

3272

Arş.Gör.

Mehmet Nuri GÜZEL

Anayasa Hukuku

3291

Arş.Gör.

Ekrem BENZER

Milletlerarası Hukuk

3273

Arş.Gör.

M.Beşir ESMER

Ticaret Hukuku

3273

Arş.Gör.

Zeynep Uyar HATİPOĞLU

Medeni Hukuk

3296

Arş.Gör.

Hasan ÜNAL

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

Arş.Gör.

Mehmet KÖLE

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

3299

Arş.Gör.

Gözde Tekmile DEMİR

Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi

3272

Arş.Gör.

Ahmet SAAT

Medeni Hukuk

3273

Arş.Gör.

Coşkun ÇALDAĞ

Medeni Hukuk

3299

Arş.Gör.

Didem YARDIMCIOĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3273

Arş.Gör.

Ömer Faruk DEMİR

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

3273

Arş.Gör.

Rojbin DOĞANTÜRK

Hukuk Tarihi

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.