Hukuk Fakültesi
ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ KONFERANSI

ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ KONFERANSI

 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Konferansı, Hukuk Fakültesi Dekanı Handan YOKUŞ SEVÜK’ün oturum başkanlığında Av. Güliz ATLI ve Av. Servet VURAL’ın sunumuyla, 21 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Avukatlık mesleğinin adalet sistemindeki yeri ve öneminin tartışıldığı konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Yokuş Sevük yaptığı konuşmada; tüm insanların sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel veya kişisel ve siyasal nitelikteki insan hakları ve temel özgürlüklerin yeterli bir biçimde korunması, herkesin bağımsız hukukçuların sağladığı adli hizmetlere etkili bir biçimde ulaşma hakkına sahip olduğunu, Anayasamızın Hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinde hakların korunmasında kişiye avukattan yararlanmanın bir hak olarak tanındığını belirtmiştir. 1990 tarihli Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen ve Havana Kuralları diye bilinen Avukatların Rolüne Dair Prensipler’de, bireyin avukata etkili bir biçimde ve eşit olarak ulaşma hakkını devletin sağlamakla yükümlü olduğunun kabul edildiğini belirterek, adaletin ve kamu yararının gerçekleştirilmesinde esaslı görevleri olan avukatlık mesleğinin önemini vurgulamıştır. 


 Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.