Hukuk Fakültesi
Get Adobe Flash player
 


VİZYONUMUZ

     Lisans ve lisansüstü hukuk eğitiminin, bilimsel ve akademik çalışmaların çağdaş standartlara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayarak, Fakültemizi  akademik etkinlikler, eğitim ve öğretim kalitesi açısından ülkemizin saygın ve yerleşik hukuk fakülteleri arasına katma, Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda ileri düzeyde ve etkin konumda bulunma

MİSYONUMUZ

     Ülkemizde toplumsal esenliğin, barış ve huzurun, çağdaş ve bilimsel anlayışın, evrensel hukuk değerlerinin egemen kılınmasına yönelik eğitsel, bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunma.

     Çağdaş ve evrensel hukuk bilgisine ulaşabilme ve bu bilgiyi kullanabilme yeteneğine sahip, hukukun temel kavram ve kurallarını özümsemiş hukukçular yetiştirmek ve uygulamaya yönelik olarak toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma;

     Bu çerçevede gerekli olan çağdaş standartlara uygun koşulları belirlemeye çalışmak

     Ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışan, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen bireyler yetiştirmek, yetenekli, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı, mesleğini ulusal ve uluslar arası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren hukukçular yetiştirme.


                

Mesleki Kariyer Günleri (II): Savcılık Mesleği semineri Gerçekleştirildi
22.03.2017
Sağlık Çalışanlarının Hatalı Tıbbi Uygulamadan Kaynaklanan Sorumluluğu Paneli (I) Gerçekleştirildi
03.03.2017
Hukukta Alternatif Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu Çağrısı
13.02.2017
2016-2017 Vize-Final-Bütünleme Sınav Tarihleri
09.10.2016
2016-2017 Ders Programı
23.08.2016
2016-2017 Akademik Takvimi
23.08.2016
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.