Fizik Bölümü
Nükleer Fizik Akademik Kadro
Hadice Budak GÜMGÜM (Anabilim Dalı Başkanı)

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.