Fizik Bölümü
Bölüm Hakkında

Bölümü Başkanı: 

Prof. Dr. İrfan Açıkgöz
   
Bölüm Başkanı Yardımcıları: 
Doç. Dr. Nurettin Pirinççioğlu
Yrd. Doç. Dr. Figen Binbay
 

Bölüm Erasmus ve Mevlana Programları Koordinatörü: Prof. Dr. Emine Meşe

Bölüm Farabi Programı Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Mustafa Saltı

Bölüm Çift-Anadal Programı Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Mustafa Saltı

Başta Fen Fakültesi olmak üzere, üniversite genelinde Fizik eğitimi vererek meslek gruplarının yetişmesini ve kendi alanlarında doğru kararlar almalarını sağlamak, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten uluslar arası kalitede araştırmalar, yayınlar üretmek ve Fizik çalışmalarını en üstün kalitede sunmaktır.

Eğitim, araştırma ve Fizik eğitimi ve Formasyonu konularında ulusal ve uluslararası düzeyi yakalamaya çalışmak ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktır.

Bölümümüz Üniversitemizin benimsediği değerleri ilke edinmiştir. Bu bağlamda birimimiz:

Adalet, düşünce farklılığı ve insan haklarına saygıya, Performans esaslı şeffaf yönetime

Akademik özgürlüğe,  Liyakate değer vermeye,  Bilimsel ve etik kurallara,

Yaşam boyu öğrenmeye, Güvenilirliğe,  Katılımcılık ve paylaşımcılığa,

Kaynakları etkin kullanmaya, Kurumsal ve sosyal sorumluluğa,

Renk, din, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılığı gözetmemeye,

Paydaşların memnuniyetine, Üretilen bilgi ve hizmette kaliteye,

Yaratıcı düşünceye,

Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılığa,

Kalite bilincine sahip olmaya,

 önem verir.


Bölüm Bologna Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

Bologna-Fizik Koordinatörü:

Prof. Dr. İrfan AÇIKGÖZ, Tel:+904122488550-3150

iacikgoz@dicle.edu.tr

Koordinatör Yardımcısı:

Arş. Gör. Dr. Mustafa SALTI,    Tel:+904122488550-3011

msalti@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.