Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği Akademik Kadro
Prof. Dr. Şemsettin OSMANOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Hatice BUDAK GÜMGÜM

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.