Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezleri
   • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
   Yazar : Behzat ASLAN
    Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
    Tez Başlığı : Diyarbakır Kenti İçmesuyu İhtiyacının Genetik İfadeli Programlama ile Modellenmesi

   • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
   Yazar : Ayla ÖNGÖREN
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
   Tez Başlığı : Rafineri Yağlı Atıksuyun Kapalı Seperasyon Sistemi ile Arıtılması
   • Anabilim Dalı : Biyoloji 
   Yazar : Sarwar Mohammed RASHID
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Medeni AYKUT
   Tez Başlığı : Irak'ın Süleymaniye İlçesinde Yaşayan Gençlerde Deri Kıvrım Kalınlıklarının Ölçülerek Deri Altı Vücut Yağ Oranının Belirlenmesi

   • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   Yazar : Mesut ŞEKER
   Tez Danışmanı : Doç.Dr. M.Siraç ÖZERDEM
   Tez Başlığı İyi-Kötü Kokular ile ilişkili EMOTİV-EPOC Tabanlı EEG Kayıtlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılması

   • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   Yazar : Fuat PEKER
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.İbrahim KAYA
   Tez Başlığı Ters Sarkaç Sisteminin Pl-PD Denetleyici Kullanılarak Kontrol Edilmesi
   • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   Yazar : Cem HAYDAROĞLU
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Bilal GÜMÜŞ
   Tez Başlığı : Güneş Enerjisi Santrallerinin Performans Analizi ve Ölçüm Verilerinin Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması : Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali Örneği
   • Anabilim Dalı : Mimarlık
   Yazar : Berfin EREN
   Tez Danışmanı :Doç.Dr.Ayhan BEKLEYEN
   Tez Başlığı : Seyfi Arkan ve Sedad Hakkı Eldem Tarafından Tasarlanan Konutların Mekansal Örgütlenmelerinin Sayısallaştırılması ve Karşılaştırmalı Analizi
   • Anabilim Dalı : Biyoloji 
   Yazar : Şaban TUNÇ
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
   Tez Başlığı : Bazı Basil Türlerinin beta-Galaktosidaz Gen ve Enzimi Üzerine Çalışmalar

   • Anabilim Dalı : Biyoloji 
   Yazar : Ramazan ÜZEN
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
   Tez Başlığı : Diyarbakır ve Bingöl İllerinin Dytiscidae (Coleoptera) Faunasına ait Bazı Türlerin Moleküler Yapılarının Araştırılması

   • Anabilim Dalı : Fizik
   Yazar : Emine DİNÇOĞLU
   Tez Danışmanı : Doç.Dr. Sezai ASUBAY
   Tez Başlığı : Au/Ru(II) Kompleks/n-Si Yapıların Elektriksel Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi

   • Anabilim Dalı : Kimya
   Yazar : Hava BATIBAY
   Tez Danışmanı : Prof.Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI
   Tez Başlığı : Bazı Salvia (Adaçayı) Türlerinin Biyolojik ve Kimyasal Yönden İncelenmesi

   • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
   Yazar : İbrahim Behram UĞUR
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.S.Özgür DEĞERTEKİN
   Tez Başlığı : Ayrık ve Sürekli Tasarım Değişkenli Kafes Yapıların JAYA Algoritması ile Optimizasyonu

   • Anabilim Dalı : Matematik
   Yazar : Gülfem AKIN
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Sevtap SÜMER EKER
   Tez Başlığı : Kesirsel Türev Yardımıyla Tanımlanmış Analitik ve Bi-ünivalent Fonksiyonların Bir Alt Sınıfı

   • Anabilim Dalı : Matematik
   Yazar : Ayşe FİDAN
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
   Tez Başlığı :  Viskoelastik Denklem Sisteminin Çözümlerinin Patlaması

   • Anabilim Dalı : Matematik

   Yazar : Şeyhmus ALTINDAĞ
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
   Tez Başlığı : Viskoelastik Dalga Sisteminin Çözümlerinin Üstel Büyümesi

   • Anabilim Dalı : Matematik
   Yazar : Turgay UYSAL
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
   Tez Başlığı : Kesirli Mertebeden Damping Terimli Petrovsky Denkleminin Çözümlerinin Patlaması
   • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
   Yazar : Ayşenur ASLAN FİDAN
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Taha TAŞKIRAN
   Tez Başlığı : Doygun Olmayan Koşullarda Yağış İnfiltrasyonu Etkisindeki Şevlerin Stabilite Analizi

   • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
   Yazar : Fatih AKGÜL
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Salih KESKİN
   Tez Başlığı : Kazıklarla Güçlendirilmiş Şevlere oturan Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizi
   • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
   Yazar : Merve AKYILDIZ
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.Erol BAYHAN
   Tez Başlığı : Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında bulunan Yeşilkurtun, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesi

   • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
   Yazar : Serkan BAYMAN
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.Hamit KAVAK
   Tez Başlığı : Diyarbakır İlinin Merkez Kayapınar, Ergani ve Bismil İlçelerinde Domates Üretim Alanlarındaki Bakteriyel Hastalıkların Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Bağlı Tanıları ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi


   • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
   Yazar : Merve Şahin YÖN
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.M.Emin ÖNCÜ
   Tez Başlığı: Betonarme Binaların Deprem Davranışının Artımsal Dinamik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

   • Anabilim Dalı : Mimarlık
   Yazar : Bahar ARAS BAYLAN
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Ayhan BEKLEYEN
   Tez Başlığı: Diyarbakırdaki Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri : Kullanıcı Merkezli Bir İnceleme

   • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
   Yazar : Bilal KORKMAZ
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Salih KESKİN
   Tez Başlığı: Zeminlere Gömülü Ankraj Plakalarının Çekme Davranışlarının Sayısal Olarak İncelenmesi

   • Anabilim Dalı : Kimya
   Yazar : Celal FİDAN
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.Fırat AYDIN
   Tez Başlığı : Uçucu Kül Srm'nin Metal Ayrılmaları ve Bu Yöntemlerin Şırnak Asfaltit Külüne Uygulanması

   • Anabilim Dalı : Mimarlık
   Yazar : Arif ÖZDEMİR
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Emine DAĞTEKİN
   Tez Başlığı : Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü Koruma ve Kullanım Durumu
    
   • Anabilim Dalı : Maden Mühendisliği
   Yazar : Gürkan ERDAL
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mustafa AYHAN
   Tez Başlığı : Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Dördüncü Ana Kanalı T1 ve T2 Tünellerinin Mühendislik Parametrelerinin İncelenmesi
    
   • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   Yazar : Ömer EMHAN
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Mehmet Siraç ÖZERDEM
   Tez Başlığı : Yukarı-Aşağı İmleç Hareketine İlişkin EEG Kayıtlarının Ayrık Dalgacık, k-NN ve DVM ile Sınıflandırılması

   • Anabilim Dalı : Kimya
   Yazar : Basam JAMEEL
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet KARAKAPLAN
   Tez Başlığı : Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamaları

   • Anabilim Dalı : Matematik
   Yazar : Sultan AYTAŞ DÜŞÜN
   Tez Danışmanı : Prof.Dr.H.Özlem GÜNEY
   Tez Başlığı : Fekete-Szegö Problemi Üzerine

   • Anabilim Dalı : Mimarlık
   Yazar : Mehmet Şakir GÜLER
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fatma Meral HALİFEOĞLU
   Tez Başlığı : Midyat/Hapisnas(Mercimekli) Köyü ve Koruma Sorunları 

   • Anabilim Dalı : Bahçe Bitkileri 
   Yazar : Savaş TANRISEVER 
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Hüseyin KARATAŞ
   Tez Başlığı : Mardin İli Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

   • Anabilim Dalı : Fizik
   Yazar :  Zeyneb ÇELİK OCAKHAN 
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Gülten KAVAK BALCI
   Tez Başlığı : Piridin Bazlı Amino Alkol Türevlerinin Dinamik ve Bazı Organik Amin Tuzları ile Kompleksleşmelerinin Araştırılması 

   • Anabilim Dalı : Fizik
   Yazar : Ziwar ZEBARI
   Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Enver AYDIN
   Tez Başlığı : Determining of Compressive Strength of Concrete with Ultrasonic Wave Velocity Measurements


   • Anabilim Dalı : Kimya
   Yazar : Basam JAMEEL
   Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Mehmet KARAKAPLAN
   Tez Başlığı : 
   Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamaları
   • Anabilim Dalı : Fizik
   Yazar : Vaheel Saeed Abdullah ABDULLAH 
   Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Enver AYDIN
   Tez Başlığı : Determining Young Modulus of Concrete with Ultrasonic Wave Velocity Measurements  

   • Anabilim Dalı : Kimya
   Yazar : Osman KİREÇ 
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKAN
   Tez Başlığı : 17ß – Estradiol Uzaklaştırılmasına Yönelik Hidrofobik Nanopartiküllerin Hazırlanması

   • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   Yazar : Yavuz GÜLER 
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Mustafa NALBANTOĞLU
   Tez Başlığı : Statik Senkron Seri Kompansatörün(SSSC) ile Güç Sistemleri Kararlılığı İyileştirilmesi

   • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   Yazar : Seyfettin VURAN 
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. M.Bahattin KURT
   Tez Başlığı : Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Rezonans Frekansının Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinası Yöntemlerinin Kullanımının Karşılaştırılması 
   Bağlantılar Süreli Yayınlar
   © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.