Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans
      • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
      Yazar : Egemen KAYA
      Tez Danışmanı : Prof.Dr.M.Sedat HAYALİOĞLU
      Tez Başlığı : Düzlem Kafes Sistemlerin Genetik ve Memetik Algoritmayla Optimum Tasarımı 
      • Anabilim Dalı : Kimya
      Yazar : Esra ÖZGEN
      Tez Danışmanı : Prof.Dr.Berrin ZİYADANOĞULLARI
      Tez Başlığı : Bazı HIV İlaçlarının Etken Maddelerinin Voltametrik Yöntemlerle Belirlenmesi

      • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
      Yazar : Ümran ÇİFTÇİ
      Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Halil BOLU
      Tez Başlığı : Diyarbakır İli Park ve Bahçelerdeki Coccoidea Üst familyasına ait türlerin belirlenmesi

       • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
       Yazar : Esmanur PEKCAN
       Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Cumali ÖZASLAN
       Tez Başlığı : Diyarbakır İli Bağ Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Araştırılması 
       • Anabilim Dalı : Zootekni
       Yazar :  Serhat AKYILDIZ
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Muzaffer DENLİ
       Tez Başlığı : Etlik Piliç Karma Yemlerine Bitkisel Ekstrakt İlavelerinin Besi Performansı, Serum Biyokimyası ve Bağırsak Mikroflarasına Etkileri

       • Anabilim Dalı : Matematik
       Yazar : Alan BEKKO
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Necat POLAT
       Tez Başlığı : Yüksek mertebeden değişken katsayılı doğrusal hiperbolik diferensiyel denklemlerin çözümlerinin varlığı

       • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
       Yazar : Yıldız AYKAN
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Veysel SARUHAN
       Tez Başlığı : Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Oranlarda Yem Bezelyesinin (Pisum Sativum L.) ve Arpa (Hordeum Vulgare) Karışımlarının Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi

       • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
       Yazar : Nurettin BARAN
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mefhar Gültekin TEMİZ
       Tez Başlığı : Bazı Yerel Mısır Genotiplerinde SSR Yöntemiyle Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi


       • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
       Yazar : Adem Doğan KARAHAN
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Veysel SARUHAN
       Tez Başlığı : Diyarbakır İli Ergani İlçesi Meralarının Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

       • Anabilim Dalı : Fizik
       Yazar : Nüsret ÖNEN
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.M.Halim BAŞKAN
       Tez Başlığı : Bazı Aminoasitlerin v ışını Altında EPR İncelenmesi
       • Anabilim Dalı : Matematik
       Yazar : Aiman ALJADOU
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Necat POLAT
       Tez Başlığı : Yüksek mertebeden doğrusal hiperbolik diferensiyel denklemlerin çözümlerinin varlığı

       • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri 
       Yazar : Tülay TOPRAK
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Davut KARAASLAN
       Tez Başlığı : Türkiye'nin farklı Bölgelerinden Toplanan Susam (Sesamum İndicum L.) Populasyonlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

       • Anabilim Dalı : Kimya 
       Yazar : Kenan BOĞA
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Bilsen TURAL
       Tez Başlığı : Manyetik Nano-Biosorbent ile Tekli ve İkili Reaktif Boyar Maddelerin Karşılaştırmalı Adsorbsiyonu

       • Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği 
       Yazar : Baver YILDIZ
       Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Sedat BİNGÖL
       Tez Başlığı : Derin Çekme İşleminde Kalıp Tasarımının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Optimizasyonu

       • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
       Yazar : Şafak OK ORAL
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
       Tez Başlığı : Genetik İfadeli Programlama ile Taşkın Öteleme Modellemesi

       • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
       Yazar : Behzat ASLAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
        Tez Başlığı : Diyarbakır Kenti İçmesuyu İhtiyacının Genetik İfadeli Programlama ile Modellenmesi

       • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
       Yazar : Ayla ÖNGÖREN
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
       Tez Başlığı : Rafineri Yağlı Atıksuyun Kapalı Seperasyon Sistemi ile Arıtılması
       • Anabilim Dalı : Biyoloji 
       Yazar : Sarwar Mohammed RASHID
       Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Medeni AYKUT
       Tez Başlığı : Irak'ın Süleymaniye İlçesinde Yaşayan Gençlerde Deri Kıvrım Kalınlıklarının Ölçülerek Deri Altı Vücut Yağ Oranının Belirlenmesi

       • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
       Yazar : Mesut ŞEKER
       Tez Danışmanı : Doç.Dr. M.Siraç ÖZERDEM
       Tez Başlığı İyi-Kötü Kokular ile ilişkili EMOTİV-EPOC Tabanlı EEG Kayıtlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılması

       • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
       Yazar : Fuat PEKER
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.İbrahim KAYA
       Tez Başlığı Ters Sarkaç Sisteminin Pl-PD Denetleyici Kullanılarak Kontrol Edilmesi
       • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
       Yazar : Cem HAYDAROĞLU
       Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Bilal GÜMÜŞ
       Tez Başlığı : Güneş Enerjisi Santrallerinin Performans Analizi ve Ölçüm Verilerinin Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması : Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali Örneği
       • Anabilim Dalı : Mimarlık
       Yazar : Berfin EREN
       Tez Danışmanı :Doç.Dr.Ayhan BEKLEYEN
       Tez Başlığı : Seyfi Arkan ve Sedad Hakkı Eldem Tarafından Tasarlanan Konutların Mekansal Örgütlenmelerinin Sayısallaştırılması ve Karşılaştırmalı Analizi
       • Anabilim Dalı : Biyoloji 
       Yazar : Şaban TUNÇ
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
       Tez Başlığı : Bazı Basil Türlerinin beta-Galaktosidaz Gen ve Enzimi Üzerine Çalışmalar

       • Anabilim Dalı : Biyoloji 
       Yazar : Ramazan ÜZEN
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
       Tez Başlığı : Diyarbakır ve Bingöl İllerinin Dytiscidae (Coleoptera) Faunasına ait Bazı Türlerin Moleküler Yapılarının Araştırılması

       • Anabilim Dalı : Fizik
       Yazar : Emine DİNÇOĞLU
       Tez Danışmanı : Doç.Dr. Sezai ASUBAY
       Tez Başlığı : Au/Ru(II) Kompleks/n-Si Yapıların Elektriksel Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi

       • Anabilim Dalı : Kimya
       Yazar : Hava BATIBAY
       Tez Danışmanı : Prof.Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI
       Tez Başlığı : Bazı Salvia (Adaçayı) Türlerinin Biyolojik ve Kimyasal Yönden İncelenmesi

       • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
       Yazar : İbrahim Behram UĞUR
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.S.Özgür DEĞERTEKİN
       Tez Başlığı : Ayrık ve Sürekli Tasarım Değişkenli Kafes Yapıların JAYA Algoritması ile Optimizasyonu

       • Anabilim Dalı : Matematik
       Yazar : Gülfem AKIN
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Sevtap SÜMER EKER
       Tez Başlığı : Kesirsel Türev Yardımıyla Tanımlanmış Analitik ve Bi-ünivalent Fonksiyonların Bir Alt Sınıfı

       • Anabilim Dalı : Matematik
       Yazar : Ayşe FİDAN
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
       Tez Başlığı :  Viskoelastik Denklem Sisteminin Çözümlerinin Patlaması

       • Anabilim Dalı : Matematik

       Yazar : Şeyhmus ALTINDAĞ
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
       Tez Başlığı : Viskoelastik Dalga Sisteminin Çözümlerinin Üstel Büyümesi

       • Anabilim Dalı : Matematik
       Yazar : Turgay UYSAL
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
       Tez Başlığı : Kesirli Mertebeden Damping Terimli Petrovsky Denkleminin Çözümlerinin Patlaması
       • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
       Yazar : Ayşenur ASLAN FİDAN
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.Taha TAŞKIRAN
       Tez Başlığı : Doygun Olmayan Koşullarda Yağış İnfiltrasyonu Etkisindeki Şevlerin Stabilite Analizi

       • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
       Yazar : Fatih AKGÜL
       Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Salih KESKİN
       Tez Başlığı : Kazıklarla Güçlendirilmiş Şevlere oturan Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizi
       • Anabilim Dalı : Bitki Koruma