Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans
     • Anabilim Dalı : Fizik
     Yazar : Nüsret ÖNEN
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.M.Halim BAŞKAN
     Tez Başlığı : Bazı Aminoasitlerin v ışını Altında EPR İncelenmesi
     • Anabilim Dalı : Matematik
     Yazar : Aiman ALJADOU
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Necat POLAT
     Tez Başlığı : Yüksek mertebeden doğrusal hiperbolik diferensiyel denklemlerin çözümlerinin varlığı

     • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri 
     Yazar : Tülay TOPRAK
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Davut KARAASLAN
     Tez Başlığı : Türkiye'nin farklı Bölgelerinden Toplanan Susam (Sesamum İndicum L.) Populasyonlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

     • Anabilim Dalı : Kimya 
     Yazar : Kenan BOĞA
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Bilsen TURAL
     Tez Başlığı : Manyetik Nano-Biosorbent ile Tekli ve İkili Reaktif Boyar Maddelerin Karşılaştırmalı Adsorbsiyonu

     • Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği 
     Yazar : Baver YILDIZ
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Sedat BİNGÖL
     Tez Başlığı : Derin Çekme İşleminde Kalıp Tasarımının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Optimizasyonu

     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
     Yazar : Şafak OK ORAL
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
     Tez Başlığı : Genetik İfadeli Programlama ile Taşkın Öteleme Modellemesi

     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
     Yazar : Behzat ASLAN
      Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
      Tez Başlığı : Diyarbakır Kenti İçmesuyu İhtiyacının Genetik İfadeli Programlama ile Modellenmesi

     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
     Yazar : Ayla ÖNGÖREN
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
     Tez Başlığı : Rafineri Yağlı Atıksuyun Kapalı Seperasyon Sistemi ile Arıtılması
     • Anabilim Dalı : Biyoloji 
     Yazar : Sarwar Mohammed RASHID
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Medeni AYKUT
     Tez Başlığı : Irak'ın Süleymaniye İlçesinde Yaşayan Gençlerde Deri Kıvrım Kalınlıklarının Ölçülerek Deri Altı Vücut Yağ Oranının Belirlenmesi

     • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
     Yazar : Mesut ŞEKER
     Tez Danışmanı : Doç.Dr. M.Siraç ÖZERDEM
     Tez Başlığı İyi-Kötü Kokular ile ilişkili EMOTİV-EPOC Tabanlı EEG Kayıtlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılması

     • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
     Yazar : Fuat PEKER
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.İbrahim KAYA
     Tez Başlığı Ters Sarkaç Sisteminin Pl-PD Denetleyici Kullanılarak Kontrol Edilmesi
     • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
     Yazar : Cem HAYDAROĞLU
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Bilal GÜMÜŞ
     Tez Başlığı : Güneş Enerjisi Santrallerinin Performans Analizi ve Ölçüm Verilerinin Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması : Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali Örneği
     • Anabilim Dalı : Mimarlık
     Yazar : Berfin EREN
     Tez Danışmanı :Doç.Dr.Ayhan BEKLEYEN
     Tez Başlığı : Seyfi Arkan ve Sedad Hakkı Eldem Tarafından Tasarlanan Konutların Mekansal Örgütlenmelerinin Sayısallaştırılması ve Karşılaştırmalı Analizi
     • Anabilim Dalı : Biyoloji 
     Yazar : Şaban TUNÇ
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
     Tez Başlığı : Bazı Basil Türlerinin beta-Galaktosidaz Gen ve Enzimi Üzerine Çalışmalar

     • Anabilim Dalı : Biyoloji 
     Yazar : Ramazan ÜZEN
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
     Tez Başlığı : Diyarbakır ve Bingöl İllerinin Dytiscidae (Coleoptera) Faunasına ait Bazı Türlerin Moleküler Yapılarının Araştırılması

     • Anabilim Dalı : Fizik
     Yazar : Emine DİNÇOĞLU
     Tez Danışmanı : Doç.Dr. Sezai ASUBAY
     Tez Başlığı : Au/Ru(II) Kompleks/n-Si Yapıların Elektriksel Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi

     • Anabilim Dalı : Kimya
     Yazar : Hava BATIBAY
     Tez Danışmanı : Prof.Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI
     Tez Başlığı : Bazı Salvia (Adaçayı) Türlerinin Biyolojik ve Kimyasal Yönden İncelenmesi

     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
     Yazar : İbrahim Behram UĞUR
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.S.Özgür DEĞERTEKİN
     Tez Başlığı : Ayrık ve Sürekli Tasarım Değişkenli Kafes Yapıların JAYA Algoritması ile Optimizasyonu

     • Anabilim Dalı : Matematik
     Yazar : Gülfem AKIN
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Sevtap SÜMER EKER
     Tez Başlığı : Kesirsel Türev Yardımıyla Tanımlanmış Analitik ve Bi-ünivalent Fonksiyonların Bir Alt Sınıfı

     • Anabilim Dalı : Matematik
     Yazar : Ayşe FİDAN
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
     Tez Başlığı :  Viskoelastik Denklem Sisteminin Çözümlerinin Patlaması

     • Anabilim Dalı : Matematik

     Yazar : Şeyhmus ALTINDAĞ
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
     Tez Başlığı : Viskoelastik Dalga Sisteminin Çözümlerinin Üstel Büyümesi

     • Anabilim Dalı : Matematik
     Yazar : Turgay UYSAL
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
     Tez Başlığı : Kesirli Mertebeden Damping Terimli Petrovsky Denkleminin Çözümlerinin Patlaması
     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
     Yazar : Ayşenur ASLAN FİDAN
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Taha TAŞKIRAN
     Tez Başlığı : Doygun Olmayan Koşullarda Yağış İnfiltrasyonu Etkisindeki Şevlerin Stabilite Analizi

     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
     Yazar : Fatih AKGÜL
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Salih KESKİN
     Tez Başlığı : Kazıklarla Güçlendirilmiş Şevlere oturan Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizi
     • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
     Yazar : Merve AKYILDIZ
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Erol BAYHAN
     Tez Başlığı : Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında bulunan Yeşilkurtun, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesi

     • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
     Yazar : Serkan BAYMAN
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Hamit KAVAK
     Tez Başlığı : Diyarbakır İlinin Merkez Kayapınar, Ergani ve Bismil İlçelerinde Domates Üretim Alanlarındaki Bakteriyel Hastalıkların Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Bağlı Tanıları ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi


     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
     Yazar : Merve Şahin YÖN
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.M.Emin ÖNCÜ
     Tez Başlığı: Betonarme Binaların Deprem Davranışının Artımsal Dinamik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

     • Anabilim Dalı : Mimarlık
     Yazar : Bahar ARAS BAYLAN
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Ayhan BEKLEYEN
     Tez Başlığı: Diyarbakırdaki Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri : Kullanıcı Merkezli Bir İnceleme

     • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
     Yazar : Bilal KORKMAZ
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Salih KESKİN
     Tez Başlığı: Zeminlere Gömülü Ankraj Plakalarının Çekme Davranışlarının Sayısal Olarak İncelenmesi

     • Anabilim Dalı : Kimya
     Yazar : Celal FİDAN
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Fırat AYDIN
     Tez Başlığı : Uçucu Kül Srm'nin Metal Ayrılmaları ve Bu Yöntemlerin Şırnak Asfaltit Külüne Uygulanması

     • Anabilim Dalı : Mimarlık
     Yazar : Arif ÖZDEMİR
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Emine DAĞTEKİN
     Tez Başlığı : Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü Koruma ve Kullanım Durumu
      
     • Anabilim Dalı : Maden Mühendisliği
     Yazar : Gürkan ERDAL
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mustafa AYHAN
     Tez Başlığı : Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Dördüncü Ana Kanalı T1 ve T2 Tünellerinin Mühendislik Parametrelerinin İncelenmesi
      
     • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
     Yazar : Ömer EMHAN
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Mehmet Siraç ÖZERDEM
     Tez Başlığı : Yukarı-Aşağı İmleç Hareketine İlişkin EEG Kayıtlarının Ayrık Dalgacık, k-NN ve DVM ile Sınıflandırılması

     • Anabilim Dalı : Kimya
     Yazar : Basam JAMEEL
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet KARAKAPLAN
     Tez Başlığı : Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamaları

     • Anabilim Dalı : Matematik
     Yazar : Sultan AYTAŞ DÜŞÜN
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.H.Özlem GÜNEY
     Tez Başlığı : Fekete-Szegö Problemi Üzerine

     • Anabilim Dalı : Mimarlık
     Yazar : Mehmet Şakir GÜLER
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fatma Meral HALİFEOĞLU
     Tez Başlığı : Midyat/Hapisnas(Mercimekli) Köyü ve Koruma Sorunları 

     • Anabilim Dalı : Bahçe Bitkileri 
     Yazar : Savaş TANRISEVER 
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Hüseyin KARATAŞ
     Tez Başlığı : Mardin İli Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

     • Anabilim Dalı : Fizik
     Yazar :  Zeyneb ÇELİK OCAKHAN 
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.Gülten KAVAK BALCI
     Tez Başlığı : Piridin Bazlı Amino Alkol Türevlerinin Dinamik ve Bazı Organik Amin Tuzları ile Kompleksleşmelerinin Araştırılması 

     • Anabilim Dalı : Fizik
     Yazar : Ziwar ZEBARI
     Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Enver AYDIN
     Tez Başlığı : Determining of Compressive Strength of Concrete with Ultrasonic Wave Velocity Measurements


     • Anabilim Dalı : Kimya
     Yazar : Basam JAMEEL
     Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Mehmet KARAKAPLAN
     Tez Başlığı : 
     Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamaları
     • Anabilim Dalı : Fizik
     Yazar : Vaheel Saeed Abdullah ABDULLAH 
     Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Enver AYDIN
     Tez Başlığı : Determining Young Modulus of Concrete with Ultrasonic Wave Velocity Measurements  

     • Anabilim Dalı : Kimya
     Yazar : Osman KİREÇ 
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKAN
     Tez Başlığı : 17ß – Estradiol Uzaklaştırılmasına Yönelik Hidrofobik Nanopartiküllerin Hazırlanması

     • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
     Yazar : Yavuz GÜLER 
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Mustafa NALBANTOĞLU
     Tez Başlığı : Statik Senkron Seri Kompansatörün(SSSC) ile Güç Sistemleri Kararlılığı İyileştirilmesi

     • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
     Yazar : Seyfettin VURAN 
     Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. M.Bahattin KURT
     Tez Başlığı : Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Rezonans Frekansının Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinası Yöntemlerinin Kullanımının Karşılaştırılması 
     Bağlantılar Süreli Yayınlar
     © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.