Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans
 • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Yazar : Remziye CENGİZ
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Siraç ÖZERDEM
Tez Başlığı : GSM Tabanlı Çoklu Takip Sistemi

 • Anabilim Dalı : Zootekni
Yazar : Mehmetcan ÇAKMAK
Tez Danışmanı : Prof.Dr.Muzaffer DENLİ
Tez Başlığı : Farklı Yerleşim Sıklıklarında Yetiştirilen Etlik Piliç Karma Yemlerine Sumak Tozu İlavesinin Besi Performansı, Serum Biyokimyası ve Bağırsak Mikroflorasına Etkileri

 • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri 
Yazar : Ümit ACAY
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Özlem TONÇER
Tez Başlığı : Endemik Tunceli Sarımsağının (Allium Tuncelianum) Olgunlaşmamış Embriyo ve Soğanlarının In Vitro Rejenerasyonu Üzerine Çalışmalar

 • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
Yazar : Abdurrahman KAÇMAZ
Tez Danışmanı : Prof.Dr.Tamer BAĞATUR
Tez Başlığı : Açık Kanal Su Yüzü Profil Hesabının Newton-Raphson ile Çözümü ve Bilgisayar Programı Geliştirilmesi

 • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri 
Yazar : Muhammed Mansur ÖZGEN
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Özlem TONÇER
Tez Başlığı : Sater  (Satureja Hortenis L.) Bitkisinin Invitro Çoğaltımı ve Etken Madde Varyabilitesi Üzerine Çalışmalar

 • Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği 
Yazar : Sertaç ENDER
Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Atilla Gencer DEVECİOĞLU
Tez Başlığı : R404A Soğutucu Akışkanı Kullanan Sistemlerde R442A ve R453A Soğutucu Akışkanları Kullanılarak Sistem Verimlerinin Arttırılması

 • Anabilim Dalı : Mimarlık
Yazar : Enes ARKAN
Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Gülin PAYASLI OĞUZ
Tez Başlığı : Geleneksel Siverek Evlerinin Koruma Sorunları

 • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
Yazar :  Şengül ÖZTÜRK
Tez Danışmanı : Prof.Dr.Hamit KAVAK
Tez Başlığı : Bazı Kültür Arpa Çeşitleri ve Yabani Arpa Genotiplerinin Arpa Yaprak Leke Hastalığına (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis) Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi

 • Anabilim Dalı : Mimarlık 
Yazar : Harun TUNÇ
Tez Danışmanı : Doç.Dr.F.Demet AYKAL
Tez Başlığı : Dicle Üniversitesi Kampüs Alanındaki Eğitim Yapılarının Engelli Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi
       • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
       Yazar : Egemen KAYA
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.M.Sedat HAYALİOĞLU
       Tez Başlığı : Düzlem Kafes Sistemlerin Genetik ve Memetik Algoritmayla Optimum Tasarımı 

       • Anabilim Dalı : Kimya
       Yazar : Esra ÖZGEN
       Tez Danışmanı : Prof.Dr.Berrin ZİYADANOĞULLARI
       Tez Başlığı : Bazı HIV İlaçlarının Etken Maddelerinin Voltametrik Yöntemlerle Belirlenmesi

       • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
       Yazar : Ümran ÇİFTÇİ
       Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Halil BOLU
       Tez Başlığı : Diyarbakır İli Park ve Bahçelerdeki Coccoidea Üst familyasına ait türlerin belirlenmesi

       • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
       Yazar : Esmanur PEKCAN
       Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Cumali ÖZASLAN
       Tez Başlığı : Diyarbakır İli Bağ Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Araştırılması 
        • Anabilim Dalı : Zootekni
        Yazar :  Serhat AKYILDIZ
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Muzaffer DENLİ
        Tez Başlığı : Etlik Piliç Karma Yemlerine Bitkisel Ekstrakt İlavelerinin Besi Performansı, Serum Biyokimyası ve Bağırsak Mikroflarasına Etkileri

        • Anabilim Dalı : Matematik
        Yazar : Alan BEKKO
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Necat POLAT
        Tez Başlığı : Yüksek mertebeden değişken katsayılı doğrusal hiperbolik diferensiyel denklemlerin çözümlerinin varlığı

        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
        Yazar : Yıldız AYKAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Veysel SARUHAN
        Tez Başlığı : Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Oranlarda Yem Bezelyesinin (Pisum Sativum L.) ve Arpa (Hordeum Vulgare) Karışımlarının Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
        Yazar : Nurettin BARAN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mefhar Gültekin TEMİZ
        Tez Başlığı : Bazı Yerel Mısır Genotiplerinde SSR Yöntemiyle Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi


        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
        Yazar : Adem Doğan KARAHAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Veysel SARUHAN
        Tez Başlığı : Diyarbakır İli Ergani İlçesi Meralarının Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Fizik
        Yazar : Nüsret ÖNEN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.M.Halim BAŞKAN
        Tez Başlığı : Bazı Aminoasitlerin v ışını Altında EPR İncelenmesi

        • Anabilim Dalı : Matematik
        Yazar : Aiman ALJADOU
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Necat POLAT
        Tez Başlığı : Yüksek mertebeden doğrusal hiperbolik diferensiyel denklemlerin çözümlerinin varlığı

        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri 
        Yazar : Tülay TOPRAK
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Davut KARAASLAN
        Tez Başlığı : Türkiye'nin farklı Bölgelerinden Toplanan Susam (Sesamum İndicum L.) Populasyonlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya 
        Yazar : Kenan BOĞA
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Bilsen TURAL
        Tez Başlığı : Manyetik Nano-Biosorbent ile Tekli ve İkili Reaktif Boyar Maddelerin Karşılaştırmalı Adsorbsiyonu
        • Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği 
        Yazar : Baver YILDIZ
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Sedat BİNGÖL
        Tez Başlığı : Derin Çekme İşleminde Kalıp Tasarımının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Optimizasyonu

        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
        Yazar : Şafak OK ORAL
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
        Tez Başlığı : Genetik İfadeli Programlama ile Taşkın Öteleme Modellemesi

        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
        Yazar : Behzat ASLAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
        Tez Başlığı : Diyarbakır Kenti İçmesuyu İhtiyacının Genetik İfadeli Programlama ile Modellenmesi
        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
        Yazar : Ayla ÖNGÖREN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fevzi ÖNEN
        Tez Başlığı : Rafineri Yağlı Atıksuyun Kapalı Seperasyon Sistemi ile Arıtılması

        • Anabilim Dalı : Biyoloji 
        Yazar : Sarwar Mohammed RASHID
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Medeni AYKUT
        Tez Başlığı : Irak'ın Süleymaniye İlçesinde Yaşayan Gençlerde Deri Kıvrım Kalınlıklarının Ölçülerek Deri Altı Vücut Yağ Oranının Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
        Yazar : Mesut ŞEKER
        Tez Danışmanı : Doç.Dr. M.Siraç ÖZERDEM
        Tez Başlığı İyi-Kötü Kokular ile ilişkili EMOTİV-EPOC Tabanlı EEG Kayıtlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılması

        • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
        Yazar : Fuat PEKER
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.İbrahim KAYA
        Tez Başlığı Ters Sarkaç Sisteminin Pl-PD Denetleyici Kullanılarak Kontrol Edilmesi

        • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
        Yazar : Cem HAYDAROĞLU
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Bilal GÜMÜŞ
        Tez Başlığı : Güneş Enerjisi Santrallerinin Performans Analizi ve Ölçüm Verilerinin Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması : Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali Örneği

        • Anabilim Dalı : Mimarlık
        Yazar : Berfin EREN
        Tez Danışmanı :Doç.Dr.Ayhan BEKLEYEN
        Tez Başlığı : Seyfi Arkan ve Sedad Hakkı Eldem Tarafından Tasarlanan Konutların Mekansal Örgütlenmelerinin Sayısallaştırılması ve Karşılaştırmalı Analizi

        • Anabilim Dalı : Biyoloji 
        Yazar : Şaban TUNÇ
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
        Tez Başlığı : Bazı Basil Türlerinin beta-Galaktosidaz Gen ve Enzimi Üzerine Çalışmalar

        • Anabilim Dalı : Biyoloji
        Yazar : Ramazan ÜZEN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Kemal GÜVEN
        Tez Başlığı : Diyarbakır ve Bingöl İllerinin Dytiscidae (Coleoptera) Faunasına ait Bazı Türlerin Moleküler Yapılarının Araştırılması

        • Anabilim Dalı : Fizik
        Yazar : Emine DİNÇOĞLU
        Tez Danışmanı : Doç.Dr. Sezai ASUBAY
        Tez Başlığı : Au/Ru(II) Kompleks/n-Si Yapıların Elektriksel Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Hava BATIBAY
        Tez Danışmanı : Prof.Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI
        Tez Başlığı : Bazı Salvia (Adaçayı) Türlerinin Biyolojik ve Kimyasal Yönden İncelenmesi

        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
        Yazar : İbrahim Behram UĞUR
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.S.Özgür DEĞERTEKİN
        Tez Başlığı : Ayrık ve Sürekli Tasarım Değişkenli Kafes Yapıların JAYA Algoritması ile Optimizasyonu

        • Anabilim Dalı : Matematik 
        Yazar : Gülfem AKIN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Sevtap SÜMER EKER
        Tez Başlığı : Kesirsel Türev Yardımıyla Tanımlanmış Analitik ve Bi-ünivalent Fonksiyonların Bir Alt Sınıfı

        • Anabilim Dalı : Matematik
        Yazar : Ayşe FİDAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
        Tez Başlığı :  Viskoelastik Denklem Sisteminin Çözümlerinin Patlaması

        • Anabilim Dalı : Matematik
        Yazar : Şeyhmus ALTINDAĞ
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
        Tez Başlığı : Viskoelastik Dalga Sisteminin Çözümlerinin Üstel Büyümesi

        • Anabilim Dalı : Matematik
        Yazar : Turgay UYSAL
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Erhan PİŞKİN
        Tez Başlığı : Kesirli Mertebeden Damping Terimli Petrovsky Denkleminin Çözümlerinin Patlaması

        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
        Yazar : Ayşenur ASLAN FİDAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Taha TAŞKIRAN
        Tez Başlığı : Doygun Olmayan Koşullarda Yağış İnfiltrasyonu Etkisindeki Şevlerin Stabilite Analizi
        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
        Yazar : Fatih AKGÜL
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Salih KESKİN
        Tez Başlığı : Kazıklarla Güçlendirilmiş Şevlere oturan Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizi

        • Anabilim Dalı : Bitki Koruma
        Yazar : Merve AKYILDIZ
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Erol BAYHAN
        Tez Başlığı : Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında bulunan Yeşilkurtun, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : 
         Bitki Koruma
        Yazar : Serkan BAYMAN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Hamit KAVAK
        Tez Başlığı : Diyarbakır İlinin Merkez Kayapınar, Ergani ve Bismil İlçelerinde Domates Üretim Alanlarındaki Bakteriyel Hastalıkların Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Bağlı Tanıları ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi


        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
        Yazar : Merve Şahin YÖN
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.M.Emin ÖNCÜ
        Tez Başlığı: Betonarme Binaların Deprem Davranışının Artımsal Dinamik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

        • Anabilim Dalı : Mimarlık
        Yazar : Bahar ARAS BAYLAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Ayhan BEKLEYEN
        Tez Başlığı: Diyarbakırdaki Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri : Kullanıcı Merkezli Bir İnceleme

        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği
        Yazar : Bilal KORKMAZ
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Salih KESKİN
        Tez Başlığı: Zeminlere Gömülü Ankraj Plakalarının Çekme Davranışlarının Sayısal Olarak İncelenmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Celal FİDAN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Fırat AYDIN
        Tez Başlığı : Uçucu Kül Srm'nin Metal Ayrılmaları ve Bu Yöntemlerin Şırnak Asfaltit Külüne Uygulanması

        • Anabilim Dalı : Mimarlık
        Yazar : Arif ÖZDEMİR
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Emine DAĞTEKİN
        Tez Başlığı : Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü Koruma ve Kullanım Durumu
         
        • Anabilim Dalı : Maden Mühendisliği
        Yazar : Gürkan ERDAL
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mustafa AYHAN
        Tez Başlığı : Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Dördüncü Ana Kanalı T1 ve T2 Tünellerinin Mühendislik Parametrelerinin İncelenmesi
         
        • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
        Yazar : Ömer EMHAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Mehmet Siraç ÖZERDEM
        Tez Başlığı : Yukarı-Aşağı İmleç Hareketine İlişkin EEG Kayıtlarının Ayrık Dalgacık, k-NN ve DVM ile Sınıflandırılması

        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Basam JAMEEL
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet KARAKAPLAN
        Tez Başlığı : Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamaları

        • Anabilim Dalı : Matematik
        Yazar : Sultan AYTAŞ DÜŞÜN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.H.Özlem GÜNEY
        Tez Başlığı : Fekete-Szegö Problemi Üzerine

        • Anabilim Dalı : Mimarlık
        Yazar : Mehmet Şakir GÜLER
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Fatma Meral HALİFEOĞLU
        Tez Başlığı : Midyat/Hapisnas(Mercimekli) Köyü ve Koruma Sorunları 

        • Anabilim Dalı : Bahçe Bitkileri 
        Yazar : Savaş TANRISEVER 
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Hüseyin KARATAŞ
        Tez Başlığı : Mardin İli Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Fizik
        Yazar :  Zeyneb ÇELİK OCAKHAN 
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Gülten KAVAK BALCI
        Tez Başlığı : Piridin Bazlı Amino Alkol Türevlerinin Dinamik ve Bazı Organik Amin Tuzları ile Kompleksleşmelerinin Araştırılması 

        • Anabilim Dalı : Fizik
        Yazar : Ziwar ZEBARI
        Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Enver AYDIN
        Tez Başlığı : Determining of Compressive Strength of Concrete with Ultrasonic Wave Velocity Measurements


        • Anabilim Dalı : Fizik
        Yazar : Vaheel Saeed Abdullah ABDULLAH 
        Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Enver AYDIN
        Tez Başlığı : Determining Young Modulus of Concrete with Ultrasonic Wave Velocity Measurements  

        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Osman KİREÇ 
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKAN
        Tez Başlığı : 17ß – Estradiol Uzaklaştırılmasına Yönelik Hidrofobik Nanopartiküllerin Hazırlanması

        • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
        Yazar : Yavuz GÜLER 
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Mustafa NALBANTOĞLU
        Tez Başlığı : Statik Senkron Seri Kompansatörün(SSSC) ile Güç Sistemleri Kararlılığı İyileştirilmesi

        • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
        Yazar : Seyfettin VURAN 
        Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. M.Bahattin KURT
        Tez Başlığı : Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Rezonans Frekansının Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinası Yöntemlerinin Kullanımının Karşılaştırılması 
        Bağlantılar Süreli Yayınlar
        © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.