Fen Bilimleri Enstitüsü
TEZ HAZIRLAMA REHBERİ
TEZ YAZIM KURALLARI
Tez Teslim kılavuzu
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İşlemleri
Doktora Tez Savunma Sınavı Başvuru İşlemleri
Tez Teslimi Süreci
Doktora Tez Ön Kapak
Yüksek Lisans Tez Ön Kapak
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.