Fen Bilimleri Enstitüsü
TEZ HAZIRLAMA REHBERİ

Tez Yazım Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler


1. Tezler, Tez Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde hazırlanmalıdır.

2. Tezin ciltlenmemiş bir kopyası savunma sınavından önce, enstitüye verilerek ilk kontrol yaptırılmalıdır. İlk kontrol için ciltlenmemiş teze "tez biçimsel değerlendirme formu" ve "tez savunabilirlik ve orjinallik formu"  eklenmelidir.

3. Tez savunma sınavından sonra jüri üyelerinin belirlediği düzeltmeler tamamlanmalıdır. Bu durumdaki tezin bir kopyası ciltlenmemiş halde enstitüye teslim edilerek son kontrol yaptırılmalıdır (Son Kontrol işlemi tezlerde hata kalmayıncaya kadar devam eden bir süreçtir).

4. Gerekli imzaları tamamlanmış üç adet onay sayfası fotokopisi tezle birlikte enstitüye teslim edilmelidir.

5. “Tez Veri Giriş Formu”  sisteme e-Devlet ile giriş yaparak  doldurulup, imzalandıktan sonra iki adet fotokopisi ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir.

6. Tezin tamamının pdf dosyası şeklinde hazırlanmış üç adet CD’si enstitüye teslim edilmelidir. Tezin tam metni CD'ye kaydedilirken, bir önceki aşamada YÖK Tez Veri Girişi Formu'nda teze verilen Referans Numarası kullanılmalıdır.  Bu CD’lerde tezin tamamının yanı sıra Özet ve Abstract kısımları ayrıca pdf dosyası şeklinde yer almalıdır.

7. Tez savunmasına girildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yukarıdaki işlemler tamamlanarak,  ciltlenmiş tezler (2 adet Enstitüde kalacaktır), Tez veri giriş formu (3 adet), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez yayınlama izin formu (1 adet) ve CD’ler (2 adet) enstitüye teslim edilmelidir.


CD'ye kaydedilecek dosyaların isimleri şu şekilde olmalıdır:

► Tezin Tamamı(Tez Onay ve İntihal Formu dahil): referansno.PDF  Örnek: 910612.PDF
► Tezin Türkçe Özet Sayfası: ad_soyad_ozet_tr.PDFÖrnek: mehmet_azbay_ozet_tr.PDF
► Tezin İngilizce Abstract Sayfası: ad_soyad_ozet_en.PDFÖrnek: mehmet_azbay_ozet_en.PDF 


TEZ YAZIM KURALLARI
Tez Teslim kılavuzu
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖN KAPAK
Doktora Tez Ön Kapak
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.