Fen Bilimleri Enstitüsü
SINAV DUYURULARI

 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Zindar ASLAN'ın "Termal Kaynaklardan İzole Edilen Bakterilerin Enzimleri Üzerine Çalışmalar" başlıklı tez savunma sınavı 09.02.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Remziye CENGİZ'in "GSM Tabanlı Çoklu Takip Sistemi" başlıklı tez savunma sınavı 26.01.2018 tarihinde saat 14:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Julius BAMWENDA'nın "Kinect ile El Hareketlerinin Komut Olarak Algılanması" başlıklı tez savunma sınavı 26.01.2018 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Enes ARKAN'ın "Geleneksel Siverek Evlerinin Koruma Sorunları" başlıklı tez savunma sınavı 26.01.2018 tarihinde saat 15:00’da Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Zootekni Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Oktay İLHAN'ın "Diyarbakır İli Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Koyun Sütlerinde Somatik Hücre Sayımı" başlıklı tez savunma sınavı 26.01.2018 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Lisansüstü Dersliğinde yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Seyfettin AYHAN'ın "Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (YFT) Kullanılarak LiX2Y (X:Rh, Cu, Pd, Ni, Y: Ge,Si) Heusler Yapıların Yapısal, Elektronik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 25.01.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Şengül ÖZTÜRK'ün "Bazı Kültür Arpa Çeşitleri ve Yabani Arpa Genotiplerinin Arpa Yaprak Leke Hastalığına (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis) Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 24.01.2018 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Mansur ÖZGEN'in "Sater  (Satureja Hortenis L.) Bitkisinin Invitro Çoğaltımı ve Etken Madde Varyabilitesi Üzerine Çalışmalar" başlıklı tez savunma sınavı 22.01.2018 tarihinde saat 13:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Hülya KALIN'ın "Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Uç Alma ve Pix Uygulamalarının Verim ve Kalite Bileşenlerine Etkisi" başlıklı tez savunma sınavı 22.01.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ümit ACAY'ın "Endemik Tunceli Sarımsağının (Allium Tuncelianum) Olgunlaşmamış Embriyo ve Soğanlarının In Vitro Rejenerasyonu Üzerine Çalışmalar" başlıklı tez savunma sınavı 17.01.2018 tarihinde saat 13:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Fırat ANGAY'ın "Metal-Nitrür İnce Filmlerde Residual Stress ve Texture Analizi" başlıklı tez savunma sınavı 15.01.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Matematik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cengiz COŞKUN'un "Akarsularda Boyuna Dispersiyon katsayısının Entropi Destekli Bulanık Modellemeyle Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 15.01.2018 tarihinde saat 14:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.


 • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Harun TUNÇ'un "Dicle Üniversitesi Kampüs Alanındaki Eğitim Yapılarının Engelli Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı tez savunma sınavı 27.12.2017 tarihinde saat 11:00’de Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Nilüfer USLU UZUN'un "Silikon Nanoyapı Tabanlı Gaz Sensörü Üretimi ve Karakterizasyonu" başlıklı tez savunma sınavı 15.12.2017 tarihinde saat 15:00’de Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.