Fen Bilimleri Enstitüsü
SINAV DUYURULARI

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Timur LALE'nin "Stator Kısa Devre Arızasının Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Performansına Etkilerinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 06.07.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Qadri Ahmed Yousıf YOUSIF'ın "Ultrasonic Dalga Hızı Ölçümleri İle Betonun Yaşının Basınç Dayanımı Üzerine Etkileri" başlıklı tez savunma sınavı 05.07.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet ÇINAR'ın "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makarnalık ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tuza Toleranslarının Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 29.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Gökmen ÖZTÜRKMEN'in "Membran Biyoreaktörlerde Venturi Enjektörü Kullanılarak İşletme Şartlarının İyileştirilmesinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 29.06.2018 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Gülşen KAYA'nın "İlaç Taşıyıcı olarak Lizin Bazlı Yeni Organojelatörlerin Tasarım ve Sentezi" başlıklı tez savunma sınavı 28.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Serdal ATİÇ'in "Genelleştirilmiş Sınırlı Kararlılık Bölgesi Metodu ile PI ve PID Kontrolör Tasarımı" başlıklı tez savunma sınavı 27.06.2018 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Abdullah ATABEY'in "Ergani İlçesi Zülküf (Makam) Dağı ve Yakın Çevresinin Kuş Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Koruma Önerilerinin Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 27.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Zozan KARAKOYUN'un "Diyarbakır İlinde Bulunan Pipistrellus Kuhlii'nin (Kuhl, 1819) Morfolojik ve Karyolojik Özellikleri" başlıklı tez savunma sınavı 27.06.2018 tarihinde saat 09:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Erdal ÇÖKMEZ'in "Kesir Dereceli PİD Denetleyici Tasarım Metotlarının Performans Analizi ve Karşılaştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 26.06.2018 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Seniha ÖZGEN'in "Cu2ZnTiS4 İnce Filmlerin Saçtırma Yöntemi İle Biriktirilmesi ve Karakterizasyonu" başlıklı tez savunma sınavı 26.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Salim Saleem KHALED'in "Kuzey Irak Buğday Üretim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 26.06.2018 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Zootekni Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Cemil ALKAN'ın "Farklı Aminoasit Kaynaklarının Broylerlerde Besi Performansı, Serum Biyokimyası ve Karkas Kalitesi Üzerine Etkileri" başlıklı tez savunma sınavı 25.06.2018 tarihinde saat 10:30’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ali ASLAN'ın "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Çeşitlerinin Kuraklığa Dayanıklılıklarının Bazı Tarımsal ve Fizyolojik Parametreler ile Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 22.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Halil HATİPOĞLU'nun "Geleneksel Siverek Evleri: Sosyo-Kültürel ve Mekansal Bağlamda Bir Araştırma" başlıklı tez savunma sınavı 22.06.2018 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ayhan ELMASTAŞ'ın "Yaş Meyve Sebze Ürünlerinin Çeşitli Koşullarda Pestisit Kalıntılarının LC-MS/MS ve GC-MS/MS ile Analizlerinin Kantitatif Tayini" başlıklı tez savunma sınavı 21.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Muhammet KOR'un "Diyarbakır ve Malatya İl Sınırları İçerisindeki Tatlı Sularda Yaşayan Balık (Teleostei) ve İki Yaşamlı (Amphibia) Türlerinin Taksonomisi ve Dağılışı Üzerine Çalışmalar" başlıklı tez savunma sınavı 21.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet AKDENİZ'in "Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Yetişen Hypericumtriquetrifolium Bitkisine Özgü Bileşikler Açısından Kimyasal İçeriğinin LC-MS/MS ile Miktar Tayini ve Metot Validasyonu; Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması ve Kemometrik Değerlendirilmesi" başlıklı tez savunma sınavı 20.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Gülbahar AKGÜLER'in "Deri Yaşlanmasını Önleyici Biyoaktif Ajanların Verilmesinde Organojelatörlerin Kullanılması" başlıklı tez savunma sınavı 20.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Zootekni Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Üsame SELİM'in "Diyarbakır'da Yetiştirilen Romanov x İvesi (F2) Melezi Koyunlarda Bazı Fizyolojik Uyum Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi" başlıklı tez savunma sınavı 20.06.2018 tarihinde saat 16:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Zafer TUNCER'in "Yeni Geliştirilen Havalı Güneş Kolektörünün Enerji ve Ekserji Parametrelerinin Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 19.06.2018 tarihinde saat 10:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Gülistan BALABAN'ın "Ekstrüzyon İşleminde Strok Boyunca Oluşan Sıcaklığın Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 19.06.2018 tarihinde saat 14:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Murat YOLCU'nun "Çeşitli Pestisitlere Maruz Kalan Oreochromis niloticus'un Karaciğer ve Solungaç Dokularının Yağ Asidi İçeriklerindeki Değişiklikler" başlıklı tez savunma sınavı 19.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi  Biyoloji Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Muhammet TUNCAY ÖGETÜRK'ün "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Farklı Sıra Arası Sıra Üzeri Mesafelerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi " başlıklı tez savunma sınavı 19.06.2018 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Nursel DENİZ'in "Farklı Kabuk Rengine Sahip Susam (Sesamun indicum L.) Çeşit ve Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 19.06.2018 tarihinde saat 14:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Yahya MELİKOĞLU'nun "Geleneksel Yaşam Alanlarından Öğrenilen Sürdürülebilir Dersler: Şanlıurfa'nın Geleneksel Rüzgar Yakalayıcıları" başlıklı tez savunma sınavı 18.06.2018 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ersin AYHAN'ın "Siirt Yöresinde Kentsel Dönüşüm Kapsamında Mevcut Yapıların Zemin ve Yapısal Değerlendirilmesi" başlıklı tez savunma sınavı 12.06.2018 tarihinde saat 13:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Matematik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ahmet ÇELİK'in "Saturated Sayısal Yarıgruplar Üzerine Bazı Sonuçlar" başlıklı tez savunma sınavı 28.05.2018 tarihinde saat 10:30’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.