Fen Bilimleri Enstitüsü
SINAV DUYURULARI
  • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hacer KAYA'nın "Munzur Nehri'nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla ( Heckel, 1843) ve Chondrostoma regium (Heckel, 1843)'un Total Lipit ve Yağ Asitlerinin Mevsimsel Değişimi başlıklı tez savunma sınavı 03.07.2017 tarihinde saat 14:30’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
  • Matematik Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Turgay UYSAL'ın "Kesirli Mertebeden Damping Terimli Petrovsky Denkleminin Çözümlerinin Patlamasıbaşlıklı tez savunma sınavı 03.07.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
  • Matematik Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Şeymus ALTINDAĞ'ın "Viskoelastik Dalga Sisteminin Çözümlerinin Üstel Büyümesibaşlıklı tez savunma sınavı 03.07.2017 tarihinde saat 11:00’de Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
  • Matematik Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Ayşe FİDAN'ın "Viskoelastik Denklem Sisteminin Çözümlerinin Patlamasıbaşlıklı tez savunma sınavı 03.07.2017 tarihinde saat 12:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
  • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Berfin EREN'in "Seyfi Arkan ve Sedad Hakkı Eldem Tarafından Tasarlanan Konutların Mekansal Örgütlenmelerinin Sayısallaştırılması ve Karşılaştırmalı Analizibaşlıklı tez savunma sınavı 29.06.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.