Fen Bilimleri Enstitüsü
SINAV DUYURULARI
 • Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Merve AKYILDIZ'ın "Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında bulunan Yeşilkurtun ,Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 24.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Bilal KORKMAZ'ın "Zeminlere Gömülü Ankraj Plakalarının Çekme Davranışlarının Sayısal Olarak İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 21.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Pelin UĞURLU'nun "Çeşitli Pestisitlerin Oreochromis niloticus'da Neden Olduğu Histopatolojik Etkiler ve Bu Etkilerin Işık ve Elektron Mikroskopları ile Değerlendirilmesi" başlıklı tez savunma sınavı 21.04.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
 • Fizik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet GÜVEN'in "Hidroksi Amit Türevlerinin Dinamik ve Bazı Amin Tuzları ile Kompleksleşmesinin 400 MHz 1H-NMR ile incelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 21.04.2017 tarihinde saat 13:00’te Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Gürkan ERDAL'ın "Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Dördüncü Ana Kanalı T1 ve T2 Tünellerinin Mühendislik Parametrelerinin İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 14.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Basam JAMEEL'in "Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamaları" başlıklı tez savunma sınavı 07.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ömer EMHAN'ın "Yukarı-Aşağı İmleç Hareketine İlişkin EEG Kayıtlarının Ayrık Dalgacık, k-NN ve DVM ile Sınıflandırılması" başlıklı tez savunma sınavı 05.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Tuba TARHAN’ın "Manyetik Topotekan'ın Sentezi Karakterizasyonu ve Hedef Bölgede Salınımı" başlıklı tez savunma sınavı 31.03.2017 tarihinde saat 09:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi İbrahim Selçuk KURU’nun "Kuraklık Stresine maruz bırakılan Çeltik Çeşitlerinde (Oryza sativa L.) Kuraklığa Tolerans Seviyelerinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 17.03.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
 • Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi İsmail YENER’in "Bazı Euphorbia Türlerinin Ağır Metal ve Türe Özgü Sekonder Metabolit İçeriklerinin LC-MS/MS, LC-MS-IT-TOF ve ICP-MS ile Metot Validasyonu; Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 17.03.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Celal FİDAN’ın "Uçucu Kül SRM'nin Metal Ayrılmaları ve bu Yöntemlerin Şırnak Asfaltit Külüne Uygulanması" başlıklı tez savunma sınavı 27.02.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mehmet Fırat BARAN'ın "Sularda Bazı Toksik Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 24.02.2017 tarihinde saat 10:30’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Oğuz ÇAKIR'ın "Pestisit Tayini için Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörlerin Hazırlanması" başlıklı tez savunma sınavı 20.02.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Halil KARAN'ın "Elazığ İli Merkez İlçeye Bağlı Hal Köyü Meralarında, Korunan ve Otlanan Meraların Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verim ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 16.02.2017 tarihinde saat 11:00’de Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Seyithan SEYDOŞ'un "Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 16.02.2017 tarihinde saat 09:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mehmet KARAMAN'ın "Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin Verim ve Kalite ile Olan ilişkisinin Belkirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 13.02.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Sultan AYTAŞ DÜŞÜN'ün  "Fekete-Szegö Problemi Üzerine" başlıklı tez savunma sınavı 03.02.2017 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Çiğdem KAYMAK ABAY'ın "Dicle Nehrinin Belirli Lokalitelerinde Su, Sediment ve Bazı Bivalvia Türlerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 26.01.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 • Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ayfer YILDIRIM'ın "Çitosan/Kil/Akrilik Asit Kompozitlerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Adsorpsion Uygulamaları" başlıklı tez savunma sınavı 20.01.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Gurbet CANPOLAT'ın "Oksitli Bakır Cevherlerinden Bakırın Değerlendirilmesi" başlıklı tez savunma sınavı 29.12.2016 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Abdulmelik ARAS'ın "Türkiye'de Yetişen Endemik Neputa nuda subsp. lydiae Bitkisine ait Farklı Ekstrelerin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin LC-MS/MS ile Analizi" başlıklı tez savunma sınavı 28.12.2016 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlık Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Şakir GÜLER'in  "Midyat/Hapisnas(Mercimekli) Köyü ve Koruma Sorunları" başlıklı tez savunma sınavı 16.12.2016 tarihinde saat 14:30'da Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Savaş TANRISEVER'in  "Mardin İli Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 13.12.2016 tarihinde saat 14:00'de Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Bahçe Bitkileri Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 • İnşaat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mahsun AYDIN'ın  "Ülkemiz Havzalarında Nakayasu Sentetik Birim Hidrograf Metodunun Kullanabilirliği" başlıklı tez savunma sınavı 06.12.2016 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Zeyneb ÇELİK OCAKHAN'ın  "Piridin Bazlı Amino Alkol Türevlerinin Dinamik ve Bazı Organik Amin Tuzları ile Kompleksleşmelerinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 25.11.2016 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Fırat AKBALIK'ın  "Gama Işınının Bazı İlaçlarda Oluşturduğu Yapısal Bozuklukların Elektron Paramanyetik Rezonans(EPR) ve Simülasyon Yöntemi ile İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 24.11.2016 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Vaheel Saeed ABDULLAH'ın "The determination of Young Modulus of Concrete by Ultrasonic Non-Destructive Testing" başlıklı tez savunma sınavı 29.08.2016 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Ziwar ZEBARI'nın "Determining of Compressive Strength of Concrete with Ultrasonic Wave Velocity Measurements"  başlıklı tez savunma sınavı 29.08.2016 tarihinde saat 13:00'de Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Hüsamettin AYGÜN’ün "BSM Ortamında Gelişen Crohn Hastalığı ile İlişkili Adherend-İnvasive Escherichia Coli (AIEC) Irkının Adhesiv ve İnvasiv Özelliklerinin Karşılaştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 30.09.2016 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Osman KİREÇ’in "17ß – Estradiol Uzaklaştırılmasına Yönelik Hidrofobik Nanopartiküllerin Hazırlanması"  başlıklı tez savunma sınavı 20.09.2016 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ceylan Enstitüler Binası Mavi Salonunda yapılacaktır. 

 • Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Önder AKSOY’un "Yeni Kitin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu" başlıklı tez savunma sınavı 05.09.2016 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ceylan Enstitüler Binası Mavi Salonunda yapılacaktır. 

 • Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Yavuz GÜLER'in "Statik Senkron Seri Kompansatörün(SSSC) ile Güç Sistemleri Kararlılığı İyileştirilmesibaşlıklı tez savunma sınavı 29.08.2016 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer odasında yapılacaktır.
 • Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Hamdullah TAYFUR'un "Güç Sistemlerinin Kararlılığı İçin Statik Senkron Seri Kompansatörün(SSSC) Kontrolü" başlıklı tez savunma sınavı 26.08.2016 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer odasında yapılacaktır.
 • Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Seyfettin VURAN’ın "Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Rezonans Frekansının Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinası Yöntemlerinin Kullanımının Karşılaştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 16.08.2016 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer odasında yapılacaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.