Fen Bilimleri Enstitüsü
SINAV DUYURULARI
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Şafak OK ORAL'ın "Genetik İfadeli Programlama ile Taşkın Öteleme Modellemesi" başlıklı tez savunma sınavı 18.08.2017 tarihinde saat 16:00’ da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Behzat ASLAN'ın "Kentsel İçmesuyu İhtiyacının Hesaplama Yaklaşımları ile Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 18.08.2017 tarihinde saat 14:30’ da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ayla ÖNGÖREN'in "Rafineri Yağlı Atıksuyun Kapalı Seperasyon Sistemi ile Arıtılması" başlıklı tez savunma sınavı 18.08.2017 tarihinde saat 13:00’ da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ayla ÖNGÖREN'in "Rafineri Yağlı Atıksuyun Kapalı Seperasyon Sistemi ile Arıtılması" başlıklı tez savunma sınavı 18.08.2017 tarihinde saat 13:00’ da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Sarwar Mohammed RASHID'in "Irak'ın Süleymaniye İlçesinde Yaşayan Gençlerde Deri Kıvrım Kalınlıklarının Ölçülerek Deri Altı Vücut Yağ Oranının Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 11.08.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Baver YILDIZ'ın "Derin Çekme İşleminde Kalıp Tasarımının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Optimizasyonu" başlıklı tez savunma sınavı 27.07.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Şaban TUNÇ'un "Bazı Basil Türlerinin beta-Galaktosidaz Gen ve Enzimi Üzerine Çalışmalar" başlıklı tez savunma sınavı 19.07.2017 tarihinde saat 11:30’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.


 • Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ramazan ÜZEN'in "Diyarbakır ve Bingöl İllerinin Dytiscidae (Coleoptera) Faunasına ait Bazı Türlerin Moleküler Yapılarının Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 19.07.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.


 • Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Emine DİNÇOĞLU'nun "Au/Ru(II) Kompleks/n-Si Yapıların Elektriksel Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 18.07.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.


 • Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Hava BATIBAY'ın "Bazı Salvia (Adaçayı) Türlerinin Biyolojik ve Kimyasal Yönden İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 17.07.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Pınar KARAKUŞ ORCAN'ın "Tuz Stresine Maruz Bırakılan Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinde Radikal Söndürme ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri" başlıklı tez savunma sınavı 14.07.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.