Fen Bilimleri Enstitüsü
Seminer Duyuruları

 • Topraktan İzole Edilen Bacillus subtilis ve Streptomyces sp.'den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu 
Yüksek Lisans Öğrencisi : Ahmet Özkan
Danışman : Yrd.Doç. Dr.  Sema Fincan
Tarih : 06.12.2016
Yer ve Saat : Fen Fakültesi, D10 / 1:00


 • Mikrosatellit Markörler ve Bağcılıkta Kullanım Alanları
Yüksek Lisans Öğrencisi : Özge YAZICI
Danışman : Doç. Dr.  Dilek KARATAŞ
Tarih : 18.11.2016
Yer ve Saat : Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü/14:00
 • Ülkemiz Çekirdekli ve Çekirdeksiz Kurutmalık Üzüm Potansiyeli ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi
Yüksek Lisans Öğrencisi : Veysi ÖZ
Danışman : Doç. Dr.  Dilek KARATAŞ
Tarih : 04.11.2016
Yer ve Saat : Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü/14:00

 • Sularda Bazı Toksik Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Giderilmesi
Doktora Öğrencisi : M. Fırat BARAN
Danışman : Doç. Dr.  Zahir DÜZ
Tarih : 21.10.2016
Yer ve Saat : Fen Fakültesi D12 /15:30

 • Güç Akış Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması
Doktora Öğrencisi : Faruk AYDIN
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  Bilal GÜMÜŞ
Tarih : 20.10.2016
Yer ve Saat : Elektrik-Elektronik Müh. Seminer Odası /11:00
 • Yumuşak Anahtarlamalı Karesel Yükselten Da-Da Dönüştürücünün Tasarımı ve Kararlılık Analizi
Doktora Öğrencisi : Hakan DONUK
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  Bilal GÜMÜŞ
Tarih : 20.10.2016
Yer ve Saat : Elektrik-Elektronik Müh. Seminer Odası /10:00
 • Erzincan'da Geleneksel Mimari Dokunun İncelenmesi
Yüksek Lisans Öğrencisi : Berçem Dilara ALDEMİR
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  Emine DAĞTEKİN
Tarih : 14.10.2016
Yer ve Saat : Mim. Fak. Seminer Odası /12:00
 • Genetik Algoritma ve Moment Metodu   kullanılarak Yüksek Bant Genişlikli Mikroşerit Yama Anten Tasarımı
Doktora Öğrencisi : Hüseyin Özmen
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  M. Bahattin KURT
Tarih : 11.10.2016
Yer ve Saat : Elektrik-Elektronik Müh. Seminer Odası /14:00

 • Atık Su Arıtma Tesisleri
Yüksek Lisans Öğrencisi : Halit Biçimli
Danışman : Doç. Dr.  Zahir DÜZ
Tarih : 23.09.2016
Yer ve Saat : Fen Fakültesi D12 Dershanesi /15:00

 • Farklı Bidentat N,N-Donör Ligandlar İçeren Yeni Ru(II) Kompleksleri; Sentezi, Tanımlanması ve Boya Duyarlı Güneş Gözelerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi: Zuhal TANRIVERDİ GERGİN

Danışman : Prof.Dr. Feyyaz DURAP
                   
Tarih: 08.09.2016

Yer ve Saat: D13 Dershanesi / 11:00


 • Boya Duyarlı Güneş Gözeleri Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Yeni 4,5-Diazafluorene Temelli Ruthenium Kompleksler

Yüksek Lisans Öğrencisi: Uğur ORAKÇİ

Danışman: Prof.Dr. Akın BAYSAL

Tarih: 08.09.2016

Yer ve Saat: D13 Dershanesi / 11:30


 • Lizozim Adsorpsiyonuna Yönelik Yeni Bir Kriyojelin Hazırlanması ve Enzim İçin Bazı Optimizasyon Parametrelerinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi: Eyyüp AKSOY

Danışman: Prof.Dr. Zübeyde BAYSAL

Tarih: 08.09.2016

Yer ve Saat: D13 Dershanesi / 12:00

MATEMATİK ANABİLİMDALI SEMİNER LİSTESİ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.