Fen Bilimleri Enstitüsü
Seminer Duyuruları
 • Topraktan İzole Edilen Bacillus subtilis ve Streptomyces sp.'den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu 
Yüksek Lisans Öğrencisi : Ahmet Özkan
Danışman : Yrd.Doç. Dr.  Sema Fincan
Tarih : 06.12.2016
Yer ve Saat : Fen Fakültesi, D10 / 1:00


 • Mikrosatellit Markörler ve Bağcılıkta Kullanım Alanları
Yüksek Lisans Öğrencisi : Özge YAZICI
Danışman : Doç. Dr.  Dilek KARATAŞ
Tarih : 18.11.2016
Yer ve Saat : Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü/14:00
 • Ülkemiz Çekirdekli ve Çekirdeksiz Kurutmalık Üzüm Potansiyeli ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi
Yüksek Lisans Öğrencisi : Veysi ÖZ
Danışman : Doç. Dr.  Dilek KARATAŞ
Tarih : 04.11.2016
Yer ve Saat : Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü/14:00

 • Sularda Bazı Toksik Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Giderilmesi
Doktora Öğrencisi : M. Fırat BARAN
Danışman : Doç. Dr.  Zahir DÜZ
Tarih : 21.10.2016
Yer ve Saat : Fen Fakültesi D12 /15:30

 • Güç Akış Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması
Doktora Öğrencisi : Faruk AYDIN
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  Bilal GÜMÜŞ
Tarih : 20.10.2016
Yer ve Saat : Elektrik-Elektronik Müh. Seminer Odası /11:00
 • Yumuşak Anahtarlamalı Karesel Yükselten Da-Da Dönüştürücünün Tasarımı ve Kararlılık Analizi
Doktora Öğrencisi : Hakan DONUK
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  Bilal GÜMÜŞ
Tarih : 20.10.2016
Yer ve Saat : Elektrik-Elektronik Müh. Seminer Odası /10:00
 • Erzincan'da Geleneksel Mimari Dokunun İncelenmesi
Yüksek Lisans Öğrencisi : Berçem Dilara ALDEMİR
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  Emine DAĞTEKİN
Tarih : 14.10.2016
Yer ve Saat : Mim. Fak. Seminer Odası /12:00
 • Genetik Algoritma ve Moment Metodu   kullanılarak Yüksek Bant Genişlikli Mikroşerit Yama Anten Tasarımı
Doktora Öğrencisi : Hüseyin Özmen
Danışman : Yrd. Doç. Dr.  M. Bahattin KURT
Tarih : 11.10.2016
Yer ve Saat : Elektrik-Elektronik Müh. Seminer Odası /14:00

 • Atık Su Arıtma Tesisleri
Yüksek Lisans Öğrencisi : Halit Biçimli
Danışman : Doç. Dr.  Zahir DÜZ
Tarih : 23.09.2016
Yer ve Saat : Fen Fakültesi D12 Dershanesi /15:00

 • Farklı Bidentat N,N-Donör Ligandlar İçeren Yeni Ru(II) Kompleksleri; Sentezi, Tanımlanması ve Boya Duyarlı Güneş Gözelerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi: Zuhal TANRIVERDİ GERGİN

Danışman : Prof.Dr. Feyyaz DURAP
                   
Tarih: 08.09.2016

Yer ve Saat: D13 Dershanesi / 11:00


 • Boya Duyarlı Güneş Gözeleri Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Yeni 4,5-Diazafluorene Temelli Ruthenium Kompleksler

Yüksek Lisans Öğrencisi: Uğur ORAKÇİ

Danışman: Prof.Dr. Akın BAYSAL

Tarih: 08.09.2016

Yer ve Saat: D13 Dershanesi / 11:30


 • Lizozim Adsorpsiyonuna Yönelik Yeni Bir Kriyojelin Hazırlanması ve Enzim İçin Bazı Optimizasyon Parametrelerinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi: Eyyüp AKSOY

Danışman: Prof.Dr. Zübeyde BAYSAL

Tarih: 08.09.2016

Yer ve Saat: D13 Dershanesi / 12:00

Biyoloji Anabilim Dalı Seminer Programı
Matematik Anabilim Dalı Seminer Programı
Fizik Anabilim Dalı Seminer Programı
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer Programı
Kimya Anabilim Dalı Seminer Programı
Zootekni Anabilim Dalı Seminer Programı
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Seminer Programı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.