Fen Bilimleri Enstitüsü
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Doç. Dr.

Vedat ORUÇ (A.B.D Bşk.)

voruc@dicle.edu.tr

Doç. Dr.

Erol KILIÇKAP

erolk@dicle.edu.tr

Doç. Dr.

Kadir TURAN

kturan@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Ahmet YARDIMEDEN

ayardim@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Haluk KEJANLI

kejanlih@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Sedat BİNGÖL

sbingol@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Orhan ARPA

orhana@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Ömer Faruk CAN

faruk.can@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

A. Gencer DEVECİOĞLU

atillad@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Gurbet ÖRÇEN

gurbetorcen@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.