Fen Bilimleri Enstitüsü
KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Adı Soyadı                                                                                           e-mail

Prof. Dr. Ömer YAVUZ(Anabilim Dalı Başkanı)                                omer@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI     berrinz@dicle.edu.tr

Prof. Dr.Recep ZİYADANOĞULLARI                     recep.ziyadanogullari@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Çetin AYTEKİN                           aytekin@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Hayrullah YILMAZ                   hyilmaz@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Zübeyde BAYSAL                      zbaysal@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Murat KIZIL                               muratk@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi TEMEL                            htemel@dicle.edu.tr

Prof.  Dr.  Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU    pirincn@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Giray TOPAL                              gtopal@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Halil HOŞGÖREN                      hosgoren@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Fuat GÜZEL                               fguzel@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Haluk AYDIN                             halukaydin@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın TONBUL                         ytonbul@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Yasemin BULUT                        ybulut@dicle.edu.tr

Prof. Dr. İlhan UZUN                               iuzun@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Fırat AYDIN                                faydin@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Işıl AYDIN                                   iaydin@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Sait ERDOĞAN                          saite@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Bilsen TURAL                             bilsentural@gmail.com

Prof. Dr. Akın BAYSAL                                akinb@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz TURGUT                            yturgut@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN                mkkaplan@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Servet TURAL                                servet.tural@hotmail.com

Prof. Dr. Göksel KIZIL                                   gokselk@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet DOĞRU                           mdogru@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Nermin BİRİCİK                              nbiricik@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Osman AKBA                                oakba@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Feyyaz DURAP                             fdurap@dicle.edu.tr

Doç. Dr. MURAT AYDEMİR                         aydemir@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Gülşen ÖZTÜRK                             gozturk@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Zahir DÜZ                                     zahird@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Aziz YAĞAN                                yagan@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GENİŞEL                   mfgenisel@gmail.com

Yrd.Doç. Dr. Hüseyin ALKAN                        mhalkan@dicle.edu.tr

Yrd.Doç. Dr. Nasrettin GENLİ                      nasrettin.genli@dicle.edu.tr

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.