Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
  • Anabilim Dalı : Biyoloji 
  • Yazar : Pınar ORCAN 
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Çiğdem IŞIKALAN
   Tez Başlığı :  Tuz Stresine Maruz Bırakılan Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinde Radikal Söndürme ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri 

  • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
  • Yazar : Veysel Süleyman YAVUZ 
   Tez Danışmanı : Doç.Dr.Nizamettin Hamidi
   Tez Başlığı :  Batman Ovasının Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Modellenmesi

  • Anabilim Dalı : Kimya 
  Yazar : Ahmet EFE
  Tez Danışmanı Prof.Dr.Hayrullah YILMAZ
  Tez Başlığı : Diyarbakır İlinde Tüketilen Siyah Çayların Farklı Demleme Şekillerine Göre Kimyasal Bileşiminin Araştırılması


  • Anabilim Dalı : Biyoloji
  • Yazar Pelin UĞURLU
   Tez Danışmanı : Prof..Dr.Elif İpek SATAR
   Tez Başlığı : Çeşitli Pestisitlerin Oreochromis niloticus'da Neden olduğu Histopatolojik Etkiler ve Bu Etkilerin Işık ve Elektron Mikroskopları ile Değerlendirilmesi

  • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
  • Yazar : Emrullah ACAR
   Tez Danışmanı Doç.Dr.M.Siraç ÖZERDEM
   Tez Başlığı : Dicle Nehri Havzasında Toprak Nem Ölçümleri ile SAR İmgeleri Arasındaki İlişkiyi Saptama ve Bu İlişkiye Dayalı Toprak Neminin Tahmini

  • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
  • Yazar : Mehmet KARAMAN
   Tez Danışmanı Prof.Dr.Cuma AKINCI
   Tez Başlığı : Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin verim ve kalite ile olan ilişkisinin belirlenmesi

  • Anabilim Dalı : Fizik 
  Yazar : Mehmet GÜVEN
  Tez Danışmanı : Doç.Dr.Zafer KÖYLÜ
  Tez Başlığı : Hidroksi Amit Türevlerinin Dinamik ve Bazı Amin Tuzları ile Kompleksleşmesinin 400 MHz 1H-NMR ile incelenmesi

  • Anabilim Dalı : Kimya 
  Yazar : Tuba TARHAN
  Tez Danışmanı Prof.Dr.Bilsen TURAL
  Tez Başlığı : Manyetik Topotekan'ın Sentezi Karakterizasyonu ve Hedef Bölgede Salınımı


  • Anabilim Dalı : Biyoloji
  Yazar : İbrahim Selçuk KURU
  Tez Danışmanı : Doç.Dr.Çiğdem IŞIKALAN
  Tez Başlığı : Kuraklık Stresine maruz bırakılan Çeltik Çeşitlerinde (Oryza sativa L.) Kuraklığa Tolerans Seviyelerinin Araştırılması 


  •  Anabilim Dalı : Kimya 
  Yazar : İsmail YENER
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Hamdi TEMEL
  Tez Başlığı : Bazı Euphorbia Türlerinin Ağır Metal ve Türe Özgü Sekonder Metabolit İçeriklerinin LC-MS/MS, LC-MS-IT-TOF ve ICP-MS ile Metot Validasyonu; Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi

  • Anabilim Dalı : Kimya 
  Yazar : Mehmet Fırat BARAN
  Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Zahir DÜZ
  Tez Başlığı : Sularda Bazı Toksik Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması

  • Anabilim Dalı :  Kimya
  Yazar : Oğuz ÇAKIR
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Zübeyde BAYSAL
  Tez Başlığı : Pestisit Tayini için Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörlerin Hazırlanması

  • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
  Yazar : Halil KARAN
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet BAŞBAĞ
  Tez Başlığı : Elazığ İli Merkez İlçeye Bağlı Hal Köyü Meralarında, Korunan ve Otlanan Meraların Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verim ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması

  • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
  Yazar : Seyithan SEYDOŞOĞLU
  Tez Danışmanı : Doç.Dr.Veysel SARUHAN
  Tez Başlığı : Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

  • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
  Yazar : Mehmet KARAMAN
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Cuma AKINCI
  Tez Başlığı : Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin Verim ve Kalite ile Olan ilişkisinin Belirlenmesi

  • Anabilim Dalı : Biyoloji
  Yazar : Çiğdem KAYMAK ABAY 
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Rıdvan ŞEŞEN
  Tez Başlığı : Dicle Nehrinin Belirli Lokalitelerinde Su, Sediment ve Bazı Bivalvia Türlerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi

  • Anabilim Dalı : Kimya
  Yazar : Ayfer YILDIRIM
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Yasemin BULUT
  Tez Başlığı : Çitosan/Kil/Akrilik Asit Kompozitlerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Adsorpsion Uygulamaları

  • Anabilim Dalı : Kimya
  Yazar : Gurbet CANPOLAT
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Recep ZİYADANOĞULLARI
  Tez Başlığı : Oksitli Bakır Cevherlerinden Bakırın Değerlendirilmesi

  • Anabilim Dalı : Kimya
  Yazar : Abdulmelik ARAS
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet DOĞRU
  Tez Başlığı : Türkiye'de Yetişen Endemik Neputa nuda subsp. lydiae Bitkisine ait Farklı Ekstrelerin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin LC-MS/MS ile Analizi

  • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
  Yazar : Mahsun AYDIN 
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.Tamer BAĞATUR
  Tez Başlığı :  Ülkemiz Havzalarında Nakayasu Sentetik Birim Hidrograf Metodunun Kullanabilirliği

  • Anabilim Dalı : Fizik

  Yazar : Fırat AKBALIK
  Danışman : Prof.Dr.Şemsettin OSMANOĞLU
  Tez Başlığı : Gama Işınının Bazı İlaçlarda Oluşturduğu Yapısal Bozuklukların Elektron Paramanyetik Rezonans(EPR) ve Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi

  • Anabilim Dalı : Biyoloji

  Yazar : Hüsamettin AYGÜN
  Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Fikret UYAR
  Tez Başlığı : 
  BMSM (BrothMixing Sterile Mucosal Content) ortamında gelişen Crohn hastalığı ile ilişkili adherent- invasive Escherichiacoli(AIEC) ırkının adeziv ve invaziv özelliklerinin karşılaştırılması

  • Anabilim Dalı : Kimya

  Yazar : Önder AKSOY
  Tez Danışmanı : Prof.Dr.İlhan UZUN
  Tez Başlığı : 
  Yeni kitin türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve diyot uygulamaları
  Bağlantılar Süreli Yayınlar
  © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.