Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora 

DOKTORA MEZUNLARI

 

 

 

Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri

Yazar

Fatma BAŞDEMİR

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Mehmet YILDIRIM

Tez Başlığı

Yabani Nohut Genotiplerinin Kuraklık Stresine Tepkisinin Belirlenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Yazar

Ali Recai ÇELİK

Tez Danışmanı

Doç.Dr.M.Bahaddin KURT

Tez Başlığı

Meme Tümörlerinin Çok Geniş Bantlı Radar Tabanlı Mikrodalga Yöntemiyle Tespiti

 

 

Anabilim Dalı

Matematik

Yazar

Ahmet ÇELİK

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Sedat İLHAN

Tez Başlığı

Saturated Sayısal Yarıgruplar Üzerine Bazı Sonuçlar

 

 

Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği

Yazar

Gökmen ÖZTÜRKMEN

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Necati KAYAALP

Tez Başlığı

Membran Biyoreaktörlerde Venturi Enjektörü Kullanılarak İşletme Şartlarının İyileştirilmesinin Araştırılması

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Gülşen KAYA

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Halil HOŞGÖREN

Tez Başlığı

İlaç Taşıyıcı olarak Lizin Bazlı Yeni Organojelatörlerin Tasarım ve Sentezi

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Ayhan ELMASTAŞ

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Fırat AYDIN

Tez Başlığı

Yaş Meyve Sebze Ürünlerinin Çeşitli Koşullarda Pestisit Kalıntılarının LC-MS/MS ve GC-MS/MS ile Analizlerinin Kantitatif Tayini

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Mehmet AKDENİZ

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Fırat AYDIN

Tez Başlığı

Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Yetişen Hypericumtriquetrifolium Bitkisine Özgü Bileşikler Açısından Kimyasal İçeriğinin LC-MS/MS ile Miktar Tayini ve Metot Validasyonu; Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması ve Kemometrik Değerlendirilmesi

 

 

Anabilim Dalı

Biyoloji

Yazar

Murat YOLCU

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Elif İpek SATAR

Tez Başlığı

Çeşitli Pestisitlere Maruz Kalan Oreochromis niloticus'un Karaciğer ve Solungaç Dokularının Yağ Asidi İçeriklerindeki Değişiklikler

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Mehmet DÜZGÜN

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Zahir DÜZ

Tez Başlığı

Diyarbakır Yöresindeki Tarım Topraklarının Hümik Asit Yönünden Araştırılması ve Ağır Metallerle İlişkilendirilmesi

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Fizik

Yazar

Seyfettin AYHAN

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Gülten KAVAK BALCI

Tez Başlığı

Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (YFT) Kullanılarak LiX2Y (X:Rh, Cu, Pd, Ni, Y: Ge,Si) Heusler Yapıların Yapısal, Elektronik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Fizik

Yazar

Fırat ANGAY

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Ömer ÇELİK

Tez Başlığı

Metal Nitrür İnce Filmlerde Residual Stress ve Texture Analizi

 

 

Anabilim Dalı

Matematik

Yazar

Cengiz COŞKUN

Tez Danışmanı

Yrd.Doç.Dr.Abdullah BAYKAL

Tez Başlığı

Akarsularda Boyuna Dispersiyon katsayısının Entropi Destekli Bulanık Modellemeyle Belirlenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Fizik

Yazar

Nilüfer USLU UZUN

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Yusuf Selim OCAK

Tez Başlığı

Silisyum Nanoyapı Tabanlı Gaz Sensörü Üretimi ve Karakterizasyonu

 

 

Anabilim Dalı

Mimarlık

Yazar

Mehmet CEBE

Tez Danışmanı

Yrd.Doç.Dr.Nurtekin ÖZEN

Tez Başlığı

Bina programı hazırlanması; güneydoğu Anadolu bölgesi geleneksel han yapıları örneği

 

 

Anabilim Dalı

Mimarlık

Yazar

Nursen IŞIK

Tez Danışmanı

Doç.Dr.F.Meral HALİFEOĞLU

Tez Başlığı

Geleneksel  Yığma Yapılarda Taşıyıcı Sistem Hasarları ve Nedenlerinin Tespiti ile Güçlendirme ve Tamamlayıcı Müdahale Model Önerisi : Diyarbakır Sur içi Örneği 

 

 

 

Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yazar

Mehmet NERGİZ

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Mehmet AKIN

Tez Başlığı

Retinadaki Kan Damarlarının Jeodezik Yöntemler Kullanılarak Görüntü İşleme ile Tespit Edilmesi

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Hayrettin DİNÇ

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Göksel KIZIL

Tez Başlığı

Bis-Azot Hardalı içeren Potansiyel Antikanser Hibrit Moleküllerin Dizaynı, Sentezi ve DNA'ya Bağlanma İlgilerinin Araştırılması

 

 

Anabilim Dalı

Biyoloji 

Yazar

Pınar ORCAN 

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Çiğdem IŞIKALAN

Tez Başlığı

Tuz Stresine Maruz Bırakılan Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinde Radikal Söndürme ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri 

 

 

Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği 

Yazar

Veysel Süleyman YAVUZ 

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Nizamettin Hamidi

Tez Başlığı

Batman Ovasının Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Modellenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Kimya 

Yazar

Ahmet EFE

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Hayrullah YILMAZ

Tez Başlığı

Diyarbakır İlinde Tüketilen Siyah Çayların Farklı Demleme Şekillerine Göre Kimyasal Bileşiminin Araştırılması

 

 

Anabilim Dalı

Biyoloji

Yazar

Pelin UĞURLU

Tez Danışmanı

Prof..Dr.Elif İpek SATAR

Tez Başlığı

Çeşitli Pestisitlerin Oreochromis niloticus'da Neden olduğu Histopatolojik Etkiler ve Bu Etkilerin Işık ve Elektron Mikroskopları ile Değerlendirilmesi

 

 

Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Yazar

Emrullah ACAR

Tez Danışmanı

Doç.Dr.M.Siraç ÖZERDEM

Tez Başlığı

Dicle Nehri Havzasında Toprak Nem Ölçümleri ile SAR İmgeleri Arasındaki İlişkiyi Saptama ve Bu İlişkiye Dayalı Toprak Neminin Tahmini

 

 

Anabilim Dalı

Fizik 

Yazar

Mehmet GÜVEN

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Zafer KÖYLÜ

Tez Başlığı

Hidroksi Amit Türevlerinin Dinamik ve Bazı Amin Tuzları ile Kompleksleşmesinin 400 MHz 1H-NMR ile incelenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Kimya 

Yazar

Tuba TARHAN

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Bilsen TURAL

Tez Başlığı

Manyetik Topotekan'ın Sentezi Karakterizasyonu ve Hedef Bölgede Salınımı

 

 

Anabilim Dalı

Biyoloji

Yazar

İbrahim Selçuk KURU

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Çiğdem IŞIKALAN

Tez Başlığı

Kuraklık Stresine maruz bırakılan Çeltik Çeşitlerinde (Oryza sativa L.) Kuraklığa Tolerans Seviyelerinin Araştırılması 

 

 

Anabilim Dalı

Kimya 

Yazar

İsmail YENER

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Hamdi TEMEL

Tez Başlığı

Bazı Euphorbia Türlerinin Ağır Metal ve Türe Özgü Sekonder Metabolit İçeriklerinin LC-MS/MS, LC-MS-IT-TOF ve ICP-MS ile Metot Validasyonu; Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Mehmet Fırat BARAN

Tez Danışmanı

Doç.Dr.M.Zahir DÜZ

Tez Başlığı

Sularda Bazı Toksik Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Oğuz ÇAKIR

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Zübeyde BAYSAL

Tez Başlığı

Pestisit Tayini için Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörlerin Hazırlanması

 

 

Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri

Yazar

Halil KARAN

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Mehmet BAŞBAĞ

Tez Başlığı

Elazığ İli Merkez İlçeye Bağlı Hal Köyü Meralarında, Korunan ve Otlanan Meraların Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verim ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması

 

 

Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri

Yazar

Mehmet KARAMAN

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Cuma AKINCI

Tez Başlığı

Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin Verim ve Kalite ile Olan ilişkisinin Belirlenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri

Yazar

Seyithan SEYDOŞOĞLU

Tez Danışmanı

Doç.Dr.Veysel SARUHAN

Tez Başlığı

Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

 

 

Anabilim Dalı

Biyoloji

Yazar

Çiğdem KAYMAK ABAY 

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Rıdvan ŞEŞEN

Tez Başlığı

Dicle Nehrinin Belirli Lokalitelerinde Su, Sediment ve Bazı Bivalvia Türlerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Ayfer YILDIRIM

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Yasemin BULUT

Tez Başlığı

Çitosan/Kil/Akrilik Asit Kompozitlerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Adsorpsion Uygulamaları

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Gurbet CANPOLAT

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Recep ZİYADANOĞULLARI

Tez Başlığı

Oksitli Bakır Cevherlerinden Bakırın Değerlendirilmesi

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Abdulmelik ARAS

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Mehmet DOĞRU

Tez Başlığı

Türkiye'de Yetişen Endemik Neputa nuda subsp. lydiae Bitkisine ait Farklı Ekstrelerin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin LC-MS/MS ile Analizi

 

 

Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği 

Yazar

Mahsun AYDIN 

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Tamer BAĞATUR

Tez Başlığı

Ülkemiz Havzalarında Nakayasu Sentetik Birim Hidrograf Metodunun Kullanabilirliği

 

 

Anabilim Dalı

Fizik

Yazar

Fırat AKBALIK

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Şemsettin OSMANOĞLU

Tez Başlığı

Gama Işınının Bazı İlaçlarda Oluşturduğu Yapısal Bozuklukların Elektron Paramanyetik Rezonans(EPR) ve Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi

 

 

Anabilim Dalı

Biyoloji

Yazar

Hüsamettin AYGÜN

Tez Danışmanı

Prof.Dr.Fikret UYAR

Tez Başlığı

BMSM (BrothMixing Sterile Mucosal Content) Ortamında gelişen crohn hastalığı ile ilişkili adheretnt-invasive Escherichiacoli (AIEC) Irkının Adeziv ve İnvaziv Özelliklerinin Karşılaştırılması

 

 

Anabilim Dalı

Kimya

Yazar

Önder AKSOY

Tez Danışmanı

Prof.Dr.İlhan UZUN

Tez Başlığı

Yeni kitin türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve diyot uygulamaları

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.