Fen Bilimleri Enstitüsü
DOKTORA FORMLARI
Tez Ön Sayfa
Tez İntihal Formu
Danışman Değişikliği Talep Formu
Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu
Tez Biçimsel Değerlendirme Formu
Seminer Dersi Değerlendirme Formu
Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu
Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Tez Önerisi Sınav Sonuç Formu
Tez Jüri Öneri Formu
Jüri Üyelerine tez Teslim Tutanağı
Jüri Tez İntihal Formu
Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu
Doktora Tez Savunma Tutanak Formu
Yeterlik Sınav Sonucu Formu
Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu
İkinci Tez Danışmanı Talep Formu
Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu
Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu
Tez Teslimi Danışman Onay Formu
Doktora Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.