Fen Bilimleri Enstitüsü
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof.Dr.  A. Selçuk ERTEKİN (Anabilim Dalı Başkanı)  sertekin@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Murat BİRİCİK                                              mbiricik@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Erhan ÜNLÜ                                                   eunlu@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Ahmet KILIÇ                                                 ahmetk@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Ömer  SAYA                                                  osaya@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Rıdvan ŞEŞEN                                                rsesen@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Hasan Çetin ÖZEN                                        hasano@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Mehmet BAŞHAN                                        mbashan@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Yüksel COŞKUN                                            yukselc@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Abdulnasır YILDIZ                                         anasir@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Kemal GÜVEN                                              kemalg@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Ahmet ONAY                                                 ahmeto@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Fikret UYAR                                                    fuyar@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Ebru İNCE                                                      ebruince@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Zuhal  TOKER                                                 ztoker@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Hülya KARADEDE                                          hkdede@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Süreyya NAMLI                                               snamli@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Ali SATAR                                                       alisatar@dicle.edu.tr

Doç.Dr. Recep KARAKAŞ                                           rkarakas@dicle.edu.tr

Doç.Dr. Aysel BEKLEYEN                                            aybek@dicle.edu.tr

Doç.Dr. Çiğdem IŞIKALAN                                         ahrar@dicle.edu.tr

Prof.Doç.Dr. Birol OTLUDİL                                         birgulotl@dicle.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Sema FİNCAN                                        semaagul@dicle.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hülya HOŞGÖREN                                 hulyah@dicle.edu.tr

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.