Fen Bilimleri Enstitüsü
Arşiv
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Mesut ŞEKER'in "Çeşitli Koku Verilerine ilişkin EMOTİV-EPOC Aracılığıyla Alınan EEG Verilerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılmasıbaşlıklı tez savunma sınavı 20.06.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Cem HAYDAROĞLU'nun "Güneş Enerjisi Santrallerinin Performans Analizi ve Ölçüm Verilerinin Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması: Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali Örneğibaşlıklı tez savunma sınavı 19.06.2017 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Veysel Süleyman YAVUZ'un "Batman Ovasının Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Modellenmesibaşlıklı tez savunma sınavı 14.06.2017 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

  • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hacer KAYA'nın "Munzur Nehri'nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla ( Heckel, 1843) ve Chondrostoma regium (Heckel, 1843)'un Total Lipit ve Yağ Asitlerinin Mevsimsel Değişimi başlıklı tez savunma sınavı 03.07.2017 tarihinde saat 14:30’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
   • Mimarlık Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Berfin EREN'in "Seyfi Arkan ve Sedad Hakkı Eldem Tarafından Tasarlanan Konutların Mekansal Örgütlenmelerinin Sayısallaştırılması ve Karşılaştırmalı Analizibaşlıklı tez savunma sınavı 29.06.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

    • Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Basam JAMEEL'in "Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamalarıbaşlıklı tez savunma sınav 07.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
    2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
    Bağlantılar Süreli Yayınlar
    © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.