Fen Bilimleri Enstitüsü
Arşiv
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim Behram UĞUR'un "Ayrık ve Sürekli Tasarım Değişkenli Kafes Yapıların JAYA Algoritması ile Optimizasyonubaşlıklı tez savunma sınavı 22.06.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Mesut ŞEKER'in "Çeşitli Koku Verilerine ilişkin EMOTİV-EPOC Aracılığıyla Alınan EEG Verilerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılmasıbaşlıklı tez savunma sınavı 20.06.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Cem HAYDAROĞLU'nun "Güneş Enerjisi Santrallerinin Performans Analizi ve Ölçüm Verilerinin Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması: Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali Örneğibaşlıklı tez savunma sınavı 19.06.2017 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Veysel Süleyman YAVUZ'un "Batman Ovasının Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Modellenmesibaşlıklı tez savunma sınavı 14.06.2017 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Murat DOĞRUYOL'un "Diyarbakır Bazaltının Mineral Katkılar ile kullanılmasının Betonun Dayanım Ve Dayanıklılığına Etkisibaşlıklı tez savunma sınavı 02.06.2017 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

  • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Merve ŞAHİN YÖN'ün "Betonarme Binaların Deprem Davranışının Artımsal Dinamik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 02.06.2017 tarihinde saat 11:00’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

  • Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Serkan BAYMAN’ın “Diyarbakır İlinin Merkez Kayapınar, Ergani Ve Bismil İlçelerinde Domates Üretim Alanlarındaki Bakteriyel Hastalıkların Morfolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerine Bağlı Tanıları Ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi” başlıklı tez savunma sınavı 02.06.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır.
   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Ayşenur ASLAN FİDAN'ın "Doygun Olmayan Koşullarda Yağış İnfiltrasyonu Etkisindeki Şevlerin Stabilite Analizibaşlıklı tez savunma sınavı 26.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Fatih AKGÜL'ün "Kazıklarla Güçlendirilmiş Şevlere Oturan Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizibaşlıklı tez savunma sınavı 26.05.2017 tarihinde saat 14:30’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

   Matematik Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans öğrencisi Gülfem AKIN'nın "Kesirsel Türev Yardımıyla Tanımlanmış Analitik ve Bi-ünivalent Fonksiyonların Bir Alt Sınıfıbaşlıklı tez savunma sınavı 26.05.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

   Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ahmet EFE'nin "Diyarbakır İlinde Tüketilen Siyah Çayların Farklı Demleme Şekillerine göre Kimyasal Bileşiminin Araştırılmasıbaşlıklı tez savunma sınavı 23.05.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

   Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Merve AKYILDIZ'ın "Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında bulunan Yeşilkurtun ,Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesibaşlıklı tez savunma sınavı 24.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 


   Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Pelin UĞURLU'nun "Çeşitli Pestisitlerin Oreochromis niloticus'da Neden Olduğu Histopatolojik Etkiler ve Bu Etkilerin Işık ve Elektron Mikroskopları ile Değerlendirilmesibaşlıklı tez savunma sınavı 21.04.2017 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

   Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Basam JAMEEL'in "Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamalarıbaşlıklı tez savunma sınav 07.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.