Felsefe Bölümü
Anasayfa

      Felsefe bölümü, bireysel ve toplumsal varoluşumuza ilişkin sorulara odaklı bir eğitim vermektedir. Bu eğitimin amacı, bir birey olarak kendimize ve topluma dair etik, estetik, epistemolojik ve ontolojik sorular sorabilmek ve yanıtlar arayabilmektir. Bu amaca uygun olarak, lisans programı felsefenin çeşitli alanlarına ilişkin tarihsel ve sistematik derslerden oluşturulmuştur. Sistemli ve birbirini izleyen dersler sonucunda öğrenciler, felsefe alanına ilişkin donanımlı bir bilgi kazanımıyla eğitimlerini tamamlamakta, doğru düşünme, tartışma ortamlarında savlar geliştirebilme ve savlarını savunabilme becerileri kazanmaktadır. Ayrıca felsefe etkinliğinin dersler dışında da sürdürülmesine olanak sağlayan Felsefe Öğrencileri Topluluğu, öğrencilere yönelik bölüm içinde ve bölüm dışında felsefe etkinlikleri düzenlemektedir.

     Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni Üniversite Giriş Sınav Sistemine göre, TM 3 puan türünden Lisans öğrencisi almaktadır. Bölüm, öğrencilerine, kayıt döneminden itibaren, akademik danışman tayin etmekte; Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarında öğrencilerini desteklemekte; Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları'nda son derece etkin bir rol oynamaktadır. Bunun yanında, Üniversite'nin diğer bölümlerinden Felsefe Dersleri almak isteyen öğrenciler için Genel Seçmeli Dersler adı altında Felsefe Dersleri sunan Bölüm, ayrıca, Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarında en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır.


       Felsefe Anabilim Dalına bağlı olarak Sistematik Felsefe ve Mantık alanında lisansüstü eğitim verilmektedir. Yüksek lisans ve doktora olarak sürdürülen bu programlarda dil felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, değer felsefesi epistemoloji ve felsefe tarihi alanlarında Din Felsefesi, Nietzsche, Hegel, Bilgi Felsefesi Problemleri, Foucault, Ponty, Özne Felsefesi, Zihin Felsefesi, Çağdaş Felsefe Akımları, Kierkegaard, Yapısal Felsefe, Varoluşçu Felsefe, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Bilimsel Araştırma Yöntemlerini içeren lisansüstü dersler verilmektedir. 

       Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalının misyonu;  insanın bilme ve eyleme etkinliklerinin çok boyutluluğunu dikkate alarak, öğrenme sevdalısı araştırmacılara eleştirel tutumla tutarlı bir bakış geliştirmelerine imkân hazırlamaktır.  Vizyonu ise küreselleşen dünyada içinde bulunduğumuz dil, kültür ve değerler dünyasından hareketle çağdaş değişim ve dönüşümlere nüfuz edip, dengeli düşünsel oluşumlara tercüman olmaktır.

      Türk ve İslâm filozofları üzerinde yoğunlaştıran Türk İslam Felsefesi anabilim dalı, bu çerçevede birtakım alt çalışma alanları tahsis etmiştir. Bu alanlar arasında, İslâm Öncesi Türk Düşüncesi, İslâm Felsefesi, İslâm Tasavvufu, IX - XV. ve XVI - XVIII. yüzyıllardaki Türk Düşüncesi, Çağdaş Türk Düşüncesi sayılabilir. Öncelikli olarak bu alanlara dair genel felsefî birikim sağlamak, tüm bu alanlarda üretilmiş sorunsallara ve verilmiş yanıtlara hâkim olarak gelenekten beslenen bir felsefî tutum geliştirmek misyonumuz olacaktır.

    Felsefe Bölümü Lisans Programı, 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Lisans Programı'nda, her yarıyıl için alınması gereken Ortak Zorunlu Dersler, Mesleki Zorunlu Dersler, Mesleki Seçmeli Dersler ve Genel Seçmeli Dersler bulunmaktadır. Bu derslere ilişkin ayrıntılı bilgi için, ilgili Menü bağlantılarına bakılabilir. DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI:
Programı tamamlayan öğrencilere "Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması" ve "Felsefeci" unvanı verilir.


Felsefe bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullar çerçevesinde öğretmen olabilirler. Bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT ve diğer yayım kuruluşlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadır. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler. Kişinin kendi ilgi ve yönelimleri ölçüsünde felsefe iş imkânı olarak geniş bir yelpaze sunmaktadır. 


TARİHÇE
     Felsefe Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde, 1995-1996 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk İslam Felsefesi Anabilim Dallarını kapsayan ve bir bölüm olarak yapılandırılırken, 2016 yılı itibariyle bölümün öğretim üyesi kadrosu,………………………………… 'den oluşmaktadır.

                             

                                                             Hazırlayan : Taşkın ÇULCU

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.