Farabi Değişim Programı
Öğretim Üyesi Değişimi İle ilgili Sık Sorulan
Soru ve Yanıtlarla Farabi Programı

Soru: Farabi Değişim Programından Öğretim üyeleri de yararlanabilir mi?

Yanıt: Farabi Değişim Programı değişimi hem öğrencileri hem de öğretim üyelerini (öğretim elemanını değil) kapsamaktadır. Dolayısıyla üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri bu değişimden yararlanabilir veya bölümler ihtiyaç duydukları alanda öğretim üyesi değişimini kullanabilirler.

Soru: Öğretim üyesi hareketliliği ne kadar süreyi kapsamaktadır?

Yanıt: Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar.

Soru: Öğretim üyeleri nasıl başvuruda bulunurlar?

Yanıt: Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü, öğretim üyeleri için başvuru ilanı verir. İlan  Üniversitesi ve Farabi Değişim Programı sitesinde duyurulur Öğretim üyesi tarafından "giden öğretim üyesi" linkinde yer alan Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı hazırlanır ve kurum koordinasyon ofisine teslim edilir. Kurum Koordinasyon Ofisi, ilgili öğretim üyesinin bölümüne/fakültesine/yüksekokuluna durumu bir yazıyla bildirir. İlgili birimin yönetim kurulu kararı Farabi Değişim Programı Ofisine ulaştırılır.

Soru: Öğretim Üyelerinin seçiminde hangi özelliklere öncelik verilecektir?

Yanıt: 
1-Daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
2- Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders verecek öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir.

Soru: Farabi Değişim Programına katılan öğretim üyesi ne yapacaktır?

Yanıt: Farabi Değişim Programına katılan öğretim üyeleri, faaliyet sonrası Faaliyet Katılım Belgesi ile kendileri tarafından hazırlanan Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Raporunu, faaliyetin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içinde Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine teslim ederler.

Soru: Değişimden yararlanarak giden/gelen öğretim üyesi ne kadar Maaş ya da ek ders ücreti alacaktır?

Yanıt: Farabi Değişim Programından yararlanan öğretim üyesine, herhangi bir maaş verilmemektedir. Mevcut maaşına almaya devam edecektir. Ancak öğretim üyelerine, unvanlar itibariyle belirlenen ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir. 

Soru: Öğretim üyesinin ünvanlarına göre girmek zorunda olduğu zorunlu (maaş karşılığı) ders yükü değişim yapılan üniversitede geçerli midir?

Yanıt: Hayır. Öğretim üyelerinin girmekte zorunlu olduğu (maaş karşılığı) ders yükü bulunmamaktadır. Öğretim Üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir.

Soru: Farabi Değişim programıyla giden öğretim elemanı ödemelerini nereden alacaktır?

Yanıt: Öğretim üyelerine yapılacak ödemeler, öğretim üyelerinin kendi yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine bildirdikleri hesap numaralarına aktarılarak aylık olarak yapılır. 

Soru: Farabi Değişim Programından yararlanan öğretim üyesine harcırah verilmektemidir?

Yanıt: Öğretim üyelerine harcırah verilmektedir. Öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.