Ergani Meslek Yüksekokulu
yönetim kurulu

Yüksek Okul Yönetim Kurulu

Ünvanı

Adı soyadı

Görevi

Yrd. Doç.Dr.

Muhammed Tayyib KILIÇ

Başkan

Öğr. Gör.

Cem ŞENOL

Müd. Yrd.

Öğr. Gör.

M. Tahir UÇAR

Müd. Yrd.

Yrd. Doç.Dr.

Mehmet KAYA

Üye

Öğr. Gör.

Faruk AKSOY

Üye

Öğr. Gör.

M. Sait ÇEVİK

Üye

Y.Okul Sekreteri

Hacı TEKDEMİR

Raportör

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.