Ergani Meslek Yüksekokulu
Staj Başvuru Dilekçesi Ek-1 ve Stajla İlgili Yapılacaklar
Staj Başvurusu için Ek-1 belgesinden iki adet çıktı alıp gerekli kısımları doldurup staj yapacağınız yere başvuracak ve onaylattıktan sonra Staj Program Koordinatörünüze teslim edilecek.
Stajlar İle İlgili İzlenecek Yol için eke bakınız.
Ek-1
stajlar için izlenecek yol
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.